In deze rubriek benoemen we ontwikkelingen in onze buurt die ons zorgen baren, irriteren, waarover we vragen hebben. We laten dat zien aan de hand van foto's die allemaal het afgelopen jaar in onze buurt gemaakt zijn.

We zien een aantal ontwikkelingen waarover we vragen hebben, waarover we ons zorgen maken en/of die aandacht vragen:
Wat vinden jullie ervan? Door een bericht aan te leveren of door ons te mailen (grachtennegenplus@gmail.com) kun je ons je bijdrage en je mening geven. Foto's zijn van harte welkom. 
Dit zijn de categorieën waarmee we van start gaan:

1. stoepparkeren, auto's, fietsen, scooters en Biro's op de stoep
2. vuilnis- en grofvuildumps, zwerfvuil
3. grote toeristengroepen meestal met gids4. (steeds meer) horeca en terrassen