Wijkcentrumd'Oude Stadt is het actie- en informatiepunt voor bewoners die het woon-, werk-, en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.
Het wijkcentrum ontvangt een bescheiden subsidie van het stadsdeel Centrum voor de huur. Het wijkcentrum is een onafhankelijke instelling en werkt feitelijk in opdracht van de bewoners in haar werkgebied. Het werkgebied bestaat uit zeven buurten, bij elkaar een groot deel van stadsdeel Centrum. Vanaf 1 september 2014 heeft het wijkcentrum geen betaalde medewerkers meer en draait het geheel op vrijwilligers.

Het belangrijkste doel van het wijkcentrum is het in stand houden en bevorderen van een goed leefklimaat. Bewoners- en buurtbelangen worden op verschillende manieren behartigd. Individuele bewoners worden geholpen hun weg te vinden in het doolhof van gemeentelijke en hulpverlenende instanties. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het wijkcentrum actie- en bewonersgroepen en maakt hen wegwijs bij bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van bezwaarschriften.

Hier is de link naar de website van d'Oude Stadt