Studio Binnenstad (onderdeel Aanpak Binnenstad


En dit is de reactie van Glenn Janssen namens 'Aanpak Binnenstad':

Dank voor uw reactie en fijn dat u aanwezig was bij Studio Binnenstad.

Over de inhoud van Studio Binnenstad valt zeker te twisten. Uw mening en opmerkingen nemen wij dan ook ter harte.

Wellicht goed om te duiden dat Studio Binnenstad een toevoeging is op de vele maatregelen, acties en overleggen die nu al worden uitgevoerd/gehouden in het kader van de (problematiek van de) binnenstad. Veel van de problemen die u schets (drank- en drugstoerisme, overlast horeca, schoonhouden straten, handhaving) worden daarin behandeld, geadresseerd. Met Studio Binnenstad kijken we ook breder en op een laagdrempelige en ontspannen manier naar de uitdagingen in de binnenstad en proberen we deze gezamenlijk te adresseren en hierover in discussie te gaan. Hiermee past het ook zeker in het brede programma van ‘Aanpak Binnenstad’.

Ik ben het niet helemaal eens met u dat ‘de projecten die gepresenteerd werden door de jonge start-ups weinig of geen impact hebben op het welbevinden van de gemiddelde bewoner van de binnenstad’. Vooral als we kijken naar de winnaar van de pitchwedstrijd ‘Tkramrepus’, die zich richt op het welbevinden van bewoners van de binnenstad die het minder breed hebben. Dat veel initiatieven over de Nieuwmarktbuurt gingen was ook niet geheel het geval. Het initiatief van Plekky, Trkwamrepus en The Turn Shop zouden zich in de gehele binnenstad kunnen vestigen.

Een leuk idee was het zeker geweest om ook bewoners mee te nemen in het aandragen van pitches. Wellicht dat we dit idee kunnen meenemen in een volgende opzet van Studio Binnenstad. Al weten we nu nog niet hoe deze er exact komt uit te zien.

Dank iig voor uw input. Hier leren wij van en dit nemen we mee in de volgende opzet van Studio Binnenstad.

Met vriendelijke groet,
Glenn Janssen
Communicatieadviseur
Gemeente Amsterdam
Aanpak Binnenstad | Haven-Stad