De gebiedsplannen vormen geen uitputtende lijst van alle projecten in Centrum, maar de plannen bieden een overzicht van onderwerpen die in 2021 extra aandacht krijgen. Er gebeurt nog veel meer in Centrum. De uitvoering van de plannen vindt plaats in overleg met bewoners, ondernemers en professionals van instellingen.

Focusopgaven

In de Gebiedsplannen 2021 staan zogeheten focusopgaven. In stadsdeel Centrum zijn voor elk gebied 6 focusopgaven genoemd. De aanpak binnenstad, het verbeteren van de openbare ruimte, stimuleren van groeninitiatieven en verduurzaming, afval en wonen zijn focusopgaven in beide gebieden.

Participatie

Participatie is een speerpunt in Amsterdam. Centrum onderneemt verschillende acties op dit vlak. Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de buurt ondersteunen we met subsidies.

Betrokken bij ontwerpfase

Met de uitvoering van het gebiedsgericht werken en de introductie van gebiedsteams kiest de gemeente ervoor om nauw samen te werken met lokale partners. Ook betrekt de gemeente bewoners steeds vaker en intensiever bij de ontwerpfase en uitvoering van projecten in de openbare ruimte.

Meer informatie

Benieuwd naar de focusopgaven per gebied? Bekijk hier de gebiedsplannen van 
Centrum West