Vreemd aan de gang van zaken is, dat de gemeente de kapvergunning niet heeft gepubliceerd. De gemeente laat in de bewonersbrief weten dat zij onderzoek laat verrichten naar technieken om bij toekomstige  kademuurvernieuwingen de bomen te behouden. Die onderzoeken zijn inmiddels
gereedgekomen, maar ook die zijn niet gepubliceerd. Van een van die onderzoeken weten we dat daarin een techniek wordt beschreven met boombehoud. Waarom houdt de gemeente de aanvraag van de kapvergunning geheim? En waarom publiceert zij de onderzoeken niet die laten zien dat de kap van de bomen helemaal niet nodig is?

 

Technieken voor kadewandvernieuwing met boombehoud zijn ook elders met succes toegepast, zoals aan de Lange Haven in Schiedam. Daarom zijn bewoners van de Leliegracht, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht een campagne begonnen onder de noemer “Gemeente Amsterdam, effe kappe nou!”. Er is een petitie ‘Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam’ gestart, en op bomen zijn tags aangebracht met de tekst “Red mij!”. Daarmee wordt gepoogd de gemeente haar plannen voor de kademuurvernieuwing te laten aanpassen.

De gemeente heeft bij de ontwikkeling van deze plannen onvoldoende aandacht voor het belang van bomen in de stad. Grote bomen horen in het historische straatbeeld dat onder Werelderfgoed valt, en bomen zorgen voor koelte en schone lucht.
Meer weten? Hier vind je de campagnewebsite
Wil je dit initiatief steunen? Teken dan de petitie