De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop komen uit vele delen van de stad. Buurtorganisaties zijn de verbindende factor op lokaal niveau die de netwerken activeert en mensen in kracht zet, waar bewoners oppakken wat nodig is om te doen voor mens, buurt en stad. Eigenaarschap en zeggenschap. Ze realiseren enorme waarde en zelfs enorme besparing, maar de energie gaat te vaak zitten in ‘’aan tafel’’ komen, ‘’experimenten doen’’, ‘’wedstrijden’’, meedoen aan top-down voor “ons” bedachte sociale infrastructuren, etc.

Noodkreet
Met de Noodkreet geeft de coalitie aan dat het water hen tot de lippen staat. Buurtorganisaties vallen om, velen haken af, het is steeds weer vechten tegen gestuurd worden in plaats van ondersteund worden. Een echt duurzame sociale structuur in de buurt kan alleen vanuit de bewoners zelf neergezet worden. De tijd voor verandering is NU. Dit is de bestuurscoalitie waarvan we denken dat die, zeker ‘’na Corona’’ een hernieuwde stad gaat bouwen. Goede bewonersorganisaties op lokaal niveau is wat Amsterdam nodig heeft. 
Niet over 2 jaar, maar nu.

Buurtplatformrecht
Om dat te verankeren verzoekt de coalitie de raadsleden op korte termijn, nu, een nieuw buurtrecht, het ‘’buurtplatformrecht’’, waarbij elke buurt het recht heeft, elk op eigen wijze, op zelforganisatie, en die dan erkend te zien met positie en budget. Dit verhoudt zich in alles met het coalitieakkoord, de Omgevingswet en heeft een voorbeeld in de Overlegwet waar actieve bewoners in een flat positie hebben ten aanzien van de woningcorporatie. 
Lees er hier meer over.