In de zomer van 2019 heeft een werkgroep van bewoners, samen met gebiedsmakelaar Rinke Oostra een 'fietsschouw' gehouden in de buurt, om de plaatsen te inventariseren waar geparkeerde fietsen, scooters, bakfietsen de openbare ruimte ernstig blokkeren. Ook heeft de werkgroep gekeken naar alternatieven: waar is nog wel ruimte, zijn er mogelijkheden om inpandig te parkeren.
In een tweede schouw, samen met enkele ambtenaren van de gemeente, waaronder Devi van Huijstee van het gemeentelijke programma Fiets, hebben we in oktober 2019 deze plekken opnieuw bezocht en daaruit is uiteindelijk dit ontwerp uit voort gekomen. Dit zijn de nieuw fietsparkeerplekken die aan het eind van dit jaar gerealiseerd gaan worden.