De Hogeschool van Amsterdam start, in samenwerking met de ondernemersvereniging De 9 Straatjes en bewonersgroep Grachten9+ het project 'duurzame buurtlogistiek'. 

Vijf logistieke ondernemers met interesse voor onze buurt gaan vertellen hoe ze samen de logistiek in de buurt duurzaam willen maken. Die ondernemers zijn:
My Pick up Point, Mego Mobility, Zoev City, Coding the Curbs en Springtime. Elke ondernemer heeft zijn eigen expertise. 
Naast de onderzoekers zullen ook ondernemers, de gebiedsmakelaar, de straatmanager en beleidsmakers van de gemeente aanwrzig zijn Ook wij, bewoners, zijn stakeholders en zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Onze inbreng is van belang, vooral met betrekking tot verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 februari, van 13.15-17.00u. en bestaat uit een rondleiding in de buurt, gevolgd door een presentatie en een discussie. 

Doel van de bijeenkomst is
1) het identificeren van de uitdagingen in de buurt met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit en

2) het toetsen van de verschillende stadslogistieke oplossingen bij de stakeholders.

Bewoners die hier in geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden s.h.balm@hva.nl (Suzanne Balm, HvA) of via grachtennegenplus@gmail.com 
Locatie wordt nader bepaald.

Het SPES-rapport uit 2020 maakt deel uit van het onderzoek (http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/2609/0/11320/Stadslogistiek/Eindrapportage-Stadslogistiek-in-De-9-Straatjesbuurt)