Uitstootvrije stadslogistiek in een leefbare en veilige 9 straatjes-buurt

De gemeente heeft in het kader van het Actieplan Schone Lucht onder meer besloten om in 2025 een uitstootvrije zone stadslogistiek in te voeren. Dit betekent dat vracht-, bestel- en servicewagens die op fossiele brandstof rijden niet langer welkom zijn. Elektrisch en veelal kleinschaliger vervoer zal de functie overnemen.

Voor de logistiek van goederenvervoer en serviceverlening heeft dit ingrijpende gevolgen. Dat geldt zeker ook voor De 9 Straatjes. De buurt heeft naast een levendige woonfunctie immers een hoge concentratie van economische en culturele activiteiten op een relatief klein oppervlak. Daarbij is het de verwachting dat het aantal vervoersbewegingen door technologische ontwikkelingen (o.a. opkomst van bezorgdiensten) sterk zal toenemen.

Wat betekent dit voor de omgeving waarin wij wonen en werken? Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer goederen- en servicestromen organiseren zonder dat het aantal vervoersbewegingen toeneemt en de veiligheid en leefbaarheid van de buurt in gevaar komen?

    

Als Ondernemersvereniging De 9 straatjes en Bewonersorganisatie Grachten 9+ gebruiken we de transitie naar uitstootvrije stadslogistiek graag om aan de hand van creatieve oplossingen vanuit de buurt de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het 9straatjesgebied te verbeteren. We willen dit samen doen met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en werknemers van kantoren, winkels en instellingen. Alleen dan kunnen we invloed uitoefenen en gebruik maken van alle in de buurt aanwezige kennis, ervaring en ideeën. 

Woon of werk je in Het 9 Straatjesgebied en wil je meedoen om van onze buurt een levendige en toekomstbestendige buurt te maken, te beginnen met creatieve oplossingen voor een uitstootvrije stadslogistiek? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@grachtennegenplus.nl We nemen dan snel contact met je op om een afspraak te maken.

Lony Scharenborg - Ondernemersvereniging De 9 Straatjes
Carla Hoffschulte – Bewonersgroep Grachten 9+

Voor meer informatie over dit project, kijk hier.