Open brief in Het Parool, 21-2-2022, mede ondertekend door G9+:

Onlangs heeft de burgemeester de tijdelijke vergunningen voor terrassen opnieuw verlengd tot 1 oktober. De vergunningen zijn in 2020 afgegeven om de horeca extra ruimte op straat te geven, toen ze binnen geen gasten meer mochten ontvangen. Wij, acht organisaties die zich inzetten voor de kwaliteit van het leven in de stad, hebben er begrip voor dat deze tijdelijke vergunningen nog één keer worden verlengd. Maar we roepen de gemeente wel op om voor de zomer tot een besluit te komen over de inrichting van de openbare ruimte naar een nieuw normaal waarin de commerciële belangen in het straatbeeld weer plaatsmaken voor de andere gebruikers van de stad zoals haar bewoners, de voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen.

Corona heeft ons leven danig overhoop gegooid. Overbelaste zorg, leerachterstanden, depressieve jongeren, eenzame ouderen, polarisatie, elke dag staan de kranten er vol van. Toch heeft corona Amsterdam ook veel gebracht.

Stadsleven

Sinds lange tijd zagen de Amsterdammers hun stad weer zoals ze die kennen van lang geleden. Waar de laatste jaren de straten en grachten steeds meer werden gedomineerd door bezoekers en de daarop gerichte economie, maakten de coronamaatregelen duidelijk welke prijs daarvoor is betaald. Amsterdammers bezochten hun eigen stadscentrum weer, genietend van de schoonheid en de gezelligheid. Bewoners zagen hun buren weer, zaten op hun stoepje, bepaalden de sfeer in hun straat. En, bijna vergeten dat het bestond, kinderen maakten weer deel uit van het straatleven, ze leerden fietsen met een hollende papa ernaast, we zagen ze voetballen en elkaar achterna zitten. Het gewone stadsleven dat had moeten wijken voor de bezoekerseconomie verscheen weer in het straatbeeld.
Nu er weer wordt versoepeld krijgt de horeca opnieuw extra ruimte om de verloren inkomsten te compenseren. Amsterdammers hebben daar begrip voor, maar zien ook welke prijs de andere gebruikers van de stad ervoor betalen. Vergund én onverdund breiden ondernemers hun terrassen uit, onder het mom van ‘het mag van corona’.

Fietsers moeten nu vaak de rijweg delen met auto’s en voetgangers.

Deze zogenoemde shared space leidt tot veel ongewenste en gevaarlijke situaties. Een van de fijnste pleintjes van de stad, het Spui, met Atheneum boekhandel en bankjes voor iedereen, is verworden tot een horecaplein vol afrasteringen en meubilair. Handhavers kijken wel of men zich óp het terras aan de regels houdt, maar vaak niet of er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers.

Noodkreet

Met angst en beven zien veel Amsterdammers het zomerseizoen tegemoet. De gemeente heeft geluisterd naar de noodkreten van de horeca. Maar dit is een noodkreet van de vele Amsterdammers die vinden dat ook de belangen van voetgangers en fietsers prioriteit horen te zijn.

Zodat de pleinen en pleintjes weer plekken worden waar je elkaar kunt ontmoeten zonder voor een drankje te moeten betalen.

Zodat Amsterdammers weer gearmd over de stoep kunnen lopen, ouders met kinderwagens en rolstoelers zich niet telkens op de rijweg hoeven te wagen en sowieso dat niet alle voetgangers voortdurend de rijweg op worden gedwongen. Zodat fietsers weer gebruik kunnen maken van fietspaden en niet de krappe rijweg moeten delen met autoverkeer.

Zoals minister Ernst Kuipers direct na zijn aantreden erkende: corona gaat niet meer weg, we moeten met het virus leren leven. Dat betekent dat we ons leven moeten inrichten naar een nieuw normaal.

Ook voor de horeca geldt dat we moeten zoeken naar een nieuw evenwicht. Met de manier waarop de ondernemers de tijdelijke terrassen nu hebben ingericht lijkt men aan te sturen op een permanente situatie.

Het is belangrijk om nu de tijdelijkheid van de terrasuitbreiding te bevestigen en de tijd tot 1 oktober te gebruiken om de stad in te richten naar het nieuwe normaal. Zodat de dominantie van commerciële belangen in het straatbeeld weer plaatsmaakt voor de andere gebruikers van de stad.

Laat, conform het op 22 januari 2020 door de gemeenteraad aangenomen amendement, de 2 meter vrije doorloopruimte voor voetgangers vanaf 1 oktober de norm zijn!

Rogier Noyon, voorzitter Voordestad, namens: Voordestad, Voetgangersvereniging Nederland, Stopdegekte, Wij-Amsterdam, Grachten9+, MENSenSTRAAT, Cliëntenbelang Amsterdam, bewoners Amsterdam

Hier lees je de brief van 'Voordestad', mede ondertekend door G9+