Samenwerkend-burgeractie-platform tegen het overtoerisme in Amsterdam.

Het is Genoeg...!

Huidige maatregelen gemeente Amsterdam, verminderen overtoerisme in  Amsterdam allerminst!

Amsterdam, 15 juni 2023

Uit recent beschikbaar gekomen cijfers blijkt dat dit jaar voor het eerst het aantal bezoekers aan Amsterdam ver boven de 20 miljoen zal uitkomen. Dat is ruim boven het maximum aan bezoekers waaraan het gemeentebestuur van Amsterdam zich eerder in een verordening heeft vastgelegd. En dat niet voor niks! De bewoners van Amsterdam en vooral de “oude” binnenstad ervaren dagelijks de grote druk van de vele bezoekers. En dan moet het zomerseizoen nog beginnen! Tot tien jaar geleden was het nog te harden: 10 miljoen bezoekers. Nu meer dan 20 miljoen. En naar 2025: 25 miljoen!

 

Het overleg van organisaties in o.a. de binnenstad, die zich keren tegen het overtoerisme (hieronder), constateert echter dat de maatregelen, die de gemeente zich voorneemt om het te veel aan bezoekers terug te dringen volstrekt onvoldoende zijn.

Enerzijds heeft de gemeente het plan om de toeristenbelasting met 1% en € 1 te verhogen. Dat betekent maar enkele euro’s meer per hotelovernachting. Dat houdt geen enkele “overmatige” bezoeker van de stad tegen!

Anderzijds zal het plan om onder meer het aantal B&B’s iets te verminderen, ook geen noemenswaardige vermindering van het aantal bezoekers inhouden.

Tel daarbij de meer dan 20 miljoen dagjesmensen/bezoekers op. Dat maakt het verder dichtslippen van de stad en de voortgaande onleefbaarheid voor haar bewoners compleet!

 

Kortom het totaal aantal bezoekers zal, als het hierbij blijft, jaarlijks tot ver boven de 40 miljoen uitkomen. En mogelijk nog verder stijgen de komende jaren!

Wij vinden dat onaanvaardbaar. Zeker nu de gemeente zichzelf na een handtekeningenactie van bewoners van Amsterdam heeft vastgelegd op een maximum van 18 tot 20 miljoen bezoekers.

Wij eisen daarom dat de gemeente effectieve, resultaatgerichte maatregelen neemt om het aantal bezoekers aan de binnenstad omlaag te brengen. Maatregelen die nog deze zomer ingaan! Bijvoorbeeld een veel hogere toeristenbelasting en vermakelijkheids-belasting. En het alsnog invoeren van het ingezetenen-criterium bij de coffeeshops.

 

Samenwerkend-burgeractie-platform tegen het overtoerisme in Amsterdam. Het is genoeg…!

 

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Wij Amsterdam

Stop de Gekte

Voordestad

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Grachten 9+

Stichting Katrijn