Namens bewoners van De Negen Straatjes-buurt, verzameld in bewonersgroep Grachten9+ wil ik u het volgende laten weten:

 

De maatregelen om de toeristische overlast van 20 miljoen overnachtende toeristen en 20 miljoen dagjesmensen in de stad te beperken richten zich vooral op het Wallengebied.

Deels begrijpelijk, omdat hier de extreme overlast zich in volle omvang laat zien.

Het lukt de gemeente echter niet om de oorzaak van deze problemen echt aan te pakken. Het zijn cosmetische en kansloze maatregelen die het afleggen tegen de voordurende marketing van commerciele partijen en zelfs van de gemeente zelf (I Amsterdam, Amsterdam Marketing). Er is geen enkel zicht op het werkelijk indammen van de bezoekersaantallen.

 

Al geruime tijd zien we uitbreiding van de overlast naar De Negen Straatjes-buurt: tot voor ongeveer een jaar of zes een aantrekkelijke woon-, werk- en winkelgebied in een uniek deel van ons werelderfgoed: de grachtengordel.

 

De buurt verloedert in hoog tempo. Een snackbar, een teabar, een koekjeswinkel zorgen voor ellenlange rijen die de doorgang voor al dan niet kwetsbare bewoners versperren. De enorme aantallen toeristen en dagjesmensen zorgen voor veel overlast en veel afval met als gevolg de toename van ratten en meeuwen. Ook zien we een toename van dealen, dronkenschap en vandalisme.

 

Met name vastgoedeigenaren profiteren van deze ontwikkeling: ze vragen woekerprijzen die voor gewone Amsterdammers en lokale ondernemers niet meer op te brengen zijn. Er zijn geen buurtwinkels meer, de buurt wordt eenzijdiger, er ontstaat een onaantrekkelijke monocultuur. De sociale cohesie verdwijnt.

 

We vragen ons dan ook af of de gemeente de urgentie van het tegengaan van de toenemende verloedering door het overtoerisme ook buiten het wallengebied serieus neemt en de urgentie voelt om hier op zeer korte termijn op in te grijpen, bijvoorbeeld door meer toezicht en handhaving van regelgeving. Een beperkte focus op het wallengebied leidt tot een waterbedeffect voor andere buurten.

We vragen ons ook af waarom de belangen van de bewoners door het gemeentebestuur en het stadsdeel centrum stelselmatig worden opgeofferd aan de belangen van het toerisme en de daarbij behorende bedrijfstakken als de horeca.


De vergadering is hier terug te kijken (inspreken, scroll naar punt 8 advies Bewoners Amsterdam over toeristenstroom)