Thijs Niemantsverdriet, NRC, 13-2-2020
Amsterdamse huizenbezitters die hun woning willen verhuren via Airbnb moeten daar straks verplicht een vergunning voor aanvragen. Met zo’n vergunningstelsel, dat donderdag werd aangekondigd, hoopt het stadsbestuur het juridische gat te dichten dat is ontstaan na een uitspraak van de Raad van State.

Tot voor kort hoefden Amsterdammers alleen bij het stadsbestuur te melden dat ze hun woning aanboden voor toeristische verhuur. Maar deze meldplicht is in strijd met de Huisvestingswet, oordeelde de Raad van State twee weken geleden in een zaak die was aangespannen door een Amsterdamse die haar huis verhuurd had aan Amerikaanse toeristen zonder dit bij de gemeente te melden. Vakantieverhuur is niet toegestaan zonder vergunning, zo schreef de hoogste bestuursrechter in het vonnis.

Daarmee was de meldplicht, waar sowieso maar een kwart van de Airbnb-verhuurders aan voldoet, per direct van tafel. De gemeente gaat nu vier ton aan onterecht uitgedeelde boetes niet innen. De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over een ‘Airbnb-wet’, die het weer mogelijk zou maken een meldplicht in te voeren. Maar de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) denkt niet dat deze wet snel in werking zal treden, en vindt dat platforms voor vakantieverhuur als Airbnb en Booking te weinig verplichtingen krijgen.

Administratieve rompslomp

Het college kiest er nu dus voor een vergunning in te voeren voor alle circa 20.000 Amsterdamse woningbezitters die hun huis verhuren aan toeristen. Het opzetten van zo’n stelsel „kost tijd en brengt kosten met zich mee”, schrijft Ivens aan de raad. Het zal leiden tot meer administratieve rompslomp en waarschijnlijk ook tot meer juridische procedures, bijvoorbeeld omdat omwonenden bezwaar kunnen aantekenen tegen het verlenen van een Airbnb-vergunning.

Toch biedt een vergunningstelsel volgens Ivens de meeste „duidelijkheid” voor inwoners en kan op die manier illegale vakantieverhuur het makkelijkst gehandhaafd worden. Daarnaast vormt het „een goede basis” voor een totaalverbod op vakantieverhuur in bepaalde Amsterdamse buurten, bijvoorbeeld de historische binnenstad. Het stadsbestuur komt dit voorjaar met een lijst van buurten waar zo’n verbod zou moeten worden ingevoerd.

Zolang het vergunningstelsel nog niet is ingevoerd, zal de gemeente geen boetes uitdelen aan bewoners die hun huis verhuren volgens de Amsterdamse voorwaarden: maximaal dertig dagen per jaar en aan niet meer dan vier personen.