De Rekenkamer Amsterdam onderzoekt het toezicht en de handhaving van de regels voor vakantieverhuur. Vakantieverhuur is het verhuren van hele woningen door particulieren aan toeristen. Voor dit lopende onderzoek hebben wij de meldingen van vermoedens van illegale toeristische verhuur die de gemeente in 2017 en 2018 heeft ontvangen in kaart gebracht. Vooraf is niet precies bekend of een melding daadwerkelijk betrekking heeft op het overtreden van de regels van vakantieverhuur. Na onderzoek kan het ook blijken te gaan om (bijvoorbeeld) het niet naleven van de regels voor bed & breakfasts of shortstay. De weergegeven meldingen over vermoedens van illegale toeristische verhuur van woningen hebben daarom niet exclusief betrekking op vakantieverhuur, maar kunnen ook betrekking hebben op deze andere vormen van (toeristische) verhuur van woningen.

Lees hier het rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam over vakantieverhuur