Lees hier het handhavingsverzoek dat werdingediend ism wijkcentrum d'Oude Stadt in juli 2022 en de reactie van het Juridisch Bureau, september 2022

In januari 2023 schreef bewonersgroep G9+ een brief naar het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum 
In juli 2023 schreven een groot aantal bewoners een zienswijze Dit is de 
reactie op deze zienswijze (september 2023) 

Naar aanleiding van de onze zienswijze werden er een aantal extra voorschriften toegevoegd aan de (verlengde) verleende exploitatievergunning.
In oktober hebben we nav het verlenen van deze exploitatievergunning een bezwaarschrift ingediend.