Zoals we in de vorige bijeenkomst hebben aangekondigd, is op 8 februari de aanbesteding voor de inzameling en verwerking van het afval in het 9Straatje gebied gepubliceerd. Geïnteresseerde partijen hebben tot half april de tijd om hun voorstel in te dienen. Een onafhankelijke  jury bekijkt of partijen o.a. voldoende ervaring hebben met inzameling, transport en verwerking van huis- en bedrijfsafval en of de plannen innovatief genoeg.
Ondertussen zijn we bezig met het opzetten van een online platform waarop u vanaf 1 april over pilot vragen kunt stellen, informatie kunt vinden en met elkaar en ons in gesprek kunt gaan.

 

U kunt zich aanmelden via Project9straatjes@amsterdam.nl.
Deze uitnodiging ontvangt u (en uw buren wiens emailadres wij niet hebben) binnenkort ook via een huis-aan-huis brief.
Ik hoop u op 1 april te mogen ontvangen.

Patricia Dorland
Adviseur Bedrijfsafval