Hierbij laten we jullie weten dat tot onze spijt de bijeenkomst op dinsdag 17 maart niet door zal gaan. 
 
Twee overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld:
1. uit de reacties bleek dat een aantal trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten op de gekozen datum niet aanwezig kan zijn;
2. de situatie rondom Corona en de recente maatregelen vormen ook een factor om een bijeenkomst als deze nu maar even niet te organiseren.
 
Omdat de ontwikkelingen in de stad en in onze buurt niet stilstaan, willen we een alternatief bieden in de vorm van een nieuwsbrief die we op korte termijn gaan verspreiden. Daarin geven we een kort overzicht van de ontwikkelingen die we op de bijeenkomst hadden willen toelichten en bespreken.
 
Later, afhankelijk van hoe een en ander zich ontwikkelt, plannen we een nieuwe datum voor een Grachten 9bijeenkomst.
 
Succes en wijsheid in deze toch wel bijzondere periode.
G9+