Beste buurtgenoten,

Een nieuw jaar ligt voor ons, een jaar vol verwachtingen na de beloftes van het nieuwe gemeentebestuur in 2018. Om onze bescheiden bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze stad, menen we er goed aan te doen als buurtgenoten weer eens bij elkaar te komen om de ontwikkelingen die voor onze buurt van belang zijn te bespreken.

Voor deze bijeenkomst zijn ook leden van de Stadsdeelcommissie uitgenodigd. (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeel-centrum/samenstelling-sdc-ce/)  Wij kunnen wederzijds kennismaken en we kunnen de punten die wij belangrijk vinden onder hun aandacht brengen.

Ons staat de volgende opzet van de bijeenkomst voor ogen:

  1. Opening en korte voorstelronde
  2. Buurtbewoners benoemen hun belangrijkste aandachtspunten
  3. De drie thema’s van Grachten 9+: stand van zaken: branchering winkelaanbod, vakantieverhuur, openbare ruimte: versperring, vercommercialisering, verloedering en andere ongemakken
  4. Wat zijn de plannen van de gemeente die ook onze buurt raken, voldoen die plannen aan onze verwachtingen en hoe zijn we daar als bewoners bij betrokken. (Het concept Gebiedsplan Centrum west is een document dat hier inzicht in geeft. 18 december heeft de stadsdeelcommissie hierover een advies vastgesteld}. (https://centrum.notubiz.nl/document/7164680/1/9_5_Concept_gebiedsplan_2019_Centrum_West_docx).De inspraakreactie van Grachten 9+: http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1769/0/7541/zienswijzen-en-bezwaarschriften--inspreken/Inspreek-tekst-vergadering-Stadsdeelcommissie-20-11-2018
  5. Pilot project Afval in onze buurt. Vertegenwoordigers van het project zijn hiervoor uitgenodigd. (Deze link geeft enige informatie voor (afvalverwerkende)bedrijven over dit project https://www.amsterdam.nl/afval/bedrijfsafval/uitnodiging/) 
  6. Rondvraag

 

Graag via grachtennegenplus@gmail.com even laten weten of u wel of niet zult deelnemen. Natuurlijk kunt u dit ook onder de aandacht brengen van andere buurtgenoten.
We hopen op een grote opkomst en een inspirerend gesprek.