Op 20 november heeft de Stadsdeelcommissie centrum de Gebiedsplannen voor Centrum West en Centrum Oost besproken. Onze buurt valt onder Centrum West. Vanuit Grachten 9+ is ingesproken en is een aantal punten onder de aandacht van de commissie gebracht. De betreffende tekst is hier te vinden. 
Op 6 december gaat de commissie dit weer bespreken en dan haar advies uitbrengen. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel stelt het dan vast waarna in het voorjaar de gemeenteraad het plan behandelt en vaststelt.
Via deze link is de vergadering terug te kijken.