Dank voor het meedenken over wat de gemeente moet aanpakken in uw buurt. Dit heeft u gedaan door het invullen van de online buurtenquête (4.895 keer is de vragenlijst ingevuld!), door gesprekken en bijeenkomsten in uw buurt of doordat u heeft gesproken met de stadsdeelcommissie tijdens de bijeenkomst Stem van Centrum op 17 september.

 

Alles wat u heeft aangedragen is meegewogen bij het bepalen van de prioriteiten in de gebiedsagenda en in activiteiten in het gebiedsplan.

Natuurlijk moeten wij keuzes maken. De gebiedsagenda signaleert wat er buiten speelt en leeft en agendeert de belangrijkste opgaven in een gebied.

-De gebiedsagenda laat zien wat we de komende vier jaar gezamenlijk willen bereiken.
-In een gebiedsplan zijn de prioriteiten en doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten.

Stadsdeelcommissie

De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied. De stadsdeelcommissie zal een advies uitbrengen op de concept gebiedsagenda’s en gebiedsplannen. De gebiedsagenda 2019-2022 en het gebiedsplan 2019 worden op dinsdag 20 november besproken in de stadsdeelcommissie.

kijk hier voor het concept Gebiedsplan 2019 Centrum West
kijk hier voor het concept Gebiedsagenda 2019-2022 Centrum West
kijk hier voor het concept Gebiedsplannen 2019 en verder