In Centrum West geven we extra aandacht aan:

 • In de binnenstad is de wens groot om afval in te zamelen via containers. In de binnenstad is weinig ruimte om de containers ondergronds te plaatsen. Op de Prinsengracht en de Marnixstraat wordt een proef gedaan met bovengrondse afvalcontainers.
 • In juni 2017 is in stadsdeel Centrum met een straatgerichte aanpak van horeca-terrassen gestart. Het terugdringen en tegengaan van het toe-eigenen van openbare ruimte door horecaondernemingen buiten de in de terrasvergunning gestelde terrasgrenzen wordt in 2018 op de Martelaarsgracht, Spuistraat, Paleisstraat, Spui, Damrak, Damstraat, 9 straatjes, Herenstraat en Prinsenstraat herhaald.
 • Om het fietsparkeren op de Rode Loper goed te reguleren zijn inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. Per deelgebied worden fietsparkeerverboden ingevoerd zodat fietsen die buiten de voorzieningen worden geplaatst verwijderd kunnen worden. In het eerste kwartaal 2018 voor het Rokin en Munt. Op het Damrak en de Dam na realisatie van de fietsenstalling op het Beursplein, eind 2018.
 • In de Haarlemmerbuurt werken ondernemers samen om bedrijfsafval gerelateerde vervoersbewegingen te reduceren en afval naar grondstoffen om te zetten.
 • In de Damstraat wordt in nauwe samenwerking met de BizDam tot Stopera een experiment uitgevoerd met het verschuiven van de venstertijden voor laden en lossen om meer ruimte te creëren voor de fietsers en het mogelijk maken van het laden en lossen tijdens de venstertijden op de gehele stoep.
 • In het kernwinkelgebied werken Bedriveninvesteringszones (BIZ) samen onder de noemer Paleiskwartier. Het kernwinkelgebied en in het gebied Burgwallen Oude Zijde Noord wordt een wijkgebonden team bestaand uit handhavers en een buurtconciërge ingezet.
 • De Paleisstraat wordt autovrij gemaakt. Dit gebeurt tegelijk met het invoeren van het autovrij maken van de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Damrak en het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal. Er ontstaat een looproute vanaf het IJ naar het Rembrandtplein/de Amstel en naar het Leidseplein zonder een auto te hoeven kruisen of voorrang hoeven te verlenen.
 • In 2018 wordt extra handhaving ingezet voor de handhaving van het besluit van 5 oktober 2017 om in het centrum geen nieuwe winkels meer toe te staan waarvan het aanbod alleen op toeristen is gericht. Voorbeelden hiervan zijn ticketshops, fietsverhuurbedrijven en attracties. Ook beperkt het stadsbestuur het aantal winkels dat eten voor directe consumptie verkoopt, zoals ijs en andere zoetigheden. Bij meldingen wordt direct handhavend opgetreden.
 • In 2018 wordt een ontheffingensysteem ingevoerd voor gidsen die groepen rondleiden over de Wallen. De inzet is om de overlast van de rondleidingen van grote groepen te verminderen.
 • Het stadsdeelbestuur heeft gekozen voor totale herinrichting van de speeltuin de Piramide. In 2018 wordt financiering gezocht om de plannen te realiseren. Indien mogelijk wordt een start gemaakt met de herinrichting van het gebied.
 • De gemeente ondersteunt een initiatief van een groep bewoners en ondernemers onder de naam “Inheemse Exoten” om het Westerdoksplein te vergroenen.

Doen wat nodig is

Voor het opstellen en uitvoeren van het gebiedsplan is de inbreng van bewoners, ondernemers en partners essentieel. Bestuurders en ambtenaren zijn doorlopend in gesprek met bewoners(groepen), ondernemers, professionals en vrijwilligers, onder meer om te peilen wat er leeft in de buurt. Daarnaast zijn in juni 2017 bewoners en ondernemers van stadsdeel Centrum gevraagd om hun mening te geven over de buurt. 5.222 mensen hebben de enquête ingevuld.
Kijk hier voor het complete gebiedsplan Centrum West 2018
Alvast één opvallend punt eruit gehaald: onze buurt wordt door maar liefst 92% van de geënqueteerden als druk ervaren...