'Elke Amsterdammer vanaf 18 jaar die woont in een van de 22 gebieden kan zich verkiesbaar stellen voor de stadsdeelcommissie.' Op de site van de gemeente Amsterdam staat het wervend omschreven. Binnenkort ga ik met pensioen. Te actief om achter de geraniums te duiken, besluit ik mij in te zetten voor de buurt waar ik met zoveel plezier woon. Onze overleden burgemeester indachtig wil ik meehelpen om Amsterdam de lieve stad te laten blijven, die het altijd voor mij is geweest.

Hoe pak ik, als goedwillende burger, zoiets aan? Om te beginnen ga ik alle bijeenkomsten op dit gebied bezoeken, word ik lid van een politieke partij en sluit ik me aan bij allerlei buurtinitiatieven.

Ik ontmoet nieuwe mensen op deze avonden en hoor keer op keer de gemeente in alle toonaarden zeggen dat burgers moeten participeren. Ik ga mijn best doen om deel uit te maken van de nieuwe stadsdeelcommissie die in 2018 wordt gevormd. So far so good.

Vorige week hield de gemeente per stadsdeelgebied informatieavonden, waar alle ins en outs van deze stadsdeelcommissies werden uitgelegd. Vol goede moed vertrek ik woensdag naar de bijeenkomst. Middels een powerpointpresentatie krijgen de kandidaten uitgelegd aan welke voorwaarden zij moeten voldoen.

Ik hoor dat er een verkiezing komt, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing in maart en dat van mij wordt verwacht dat ik campagne ga voeren voor mezelf. Op de website van de gemeente heb ik al eerder gelezen dat ik, om me te kunnen aanmelden, tien steunverklaringen nodig heb van bewoners uit mijn buurt. Ik had me al voorgenomen deze handtekeningen bij de buren te gaan verzamelen. Maar de voorlichter van de gemeente laat weten dat een steunbetuiging bestaat uit een bezoek van de 'steunder' aan het gemeentehuis met zijn of haar paspoort en dat er door een speciale ambtenaar een steunbetuiging moet worden opgesteld voor deze persoon.

Ongelovig vraag ik of het echt waar is dat ik met tien verschillende personen naar het gemeentehuis moet.

Ja, dat blijkt echt zo te zijn. Mijn (bijna allemaal werkende) buren moet ik dus gaan vragen om naar het stadhuis te gaan voor het opstellen van deze steunbetuiging door een ambtenaar.

Teleurgesteld ga ik naar huis. Hoe hoog kun je de drempel maken voor de goedwillende burger die wil participeren?

Lise van de Kamp, bewoner Westermarkt, stadsdeelgebied Centrum-West