In juni hebben we bewoners en ondernemers van stadsdeel Centrum gevraagd om hun mening te geven over de buurt.

Dit jaar hebben 5.222 mensen de enquête ingevuld; 44% meer dan vorig jaar.
De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van de concept gebiedsplannen 2018. Hierin staat wat het komende jaar de concrete acties zijn in het desbetreffende gebied.

De resultaten van de online buurtenquête 2017 zijn op deze pagina te vinden.
OP de vraag hoe de drukte wordt ervaren, antwoord een groot gedeelte van de bewoners 'vervelend'