Amsterdam in Progress (AiP) is een onafhankelijke denktank die concrete plannen ontwikkelt om balans in de stad te stimule- ren. De problemen rondom balans en drukte zijn complex, want Amsterdam heeft grote economische belangen bij toerisme, die echter steeds vaker op gespannen voet staan met het dagelijks leven van mensen in de stad.

Hier lees je de visie van AiP: Spreiding en Overtoerisme