Olga Ketellapper, Het Parool, 29-10-2019
De regels voor bed&breakfasts (B&B’s) worden iets soepeler dan de gemeente eerder aankondigde. Na een inspraakprocedure is onder andere besloten dat ook huurders straks een B&B mogen openen en dat de termijn dat een vergunning geldt acht jaar wordt in plaats van vijf.

Met de nieuwe regels wil Amsterdam de 'uitmelking' van de woningen voorkomen. ‘Een woning is bedoeld om in te wonen. Met dit pakket aan maatregelen willen we een bijdrage leveren aan het beteugelen van de gekte van de markt en het leefbaar houden van de stad’, schrijft wethouder Wonen Laurens Ivens in een persbericht.

Elke vier jaar stelt de gemeente een Huisvestingsverordening vast, waarin regels zijn opgenomen over het gebruik van een woning. De gemeente maakte voor de zomer rigoreuze plannen bekend. Na een inspraakprocedure afgelopen zomer met exploitanten van B&B’s is besloten de oorspronkelijke plannen iets te versoepelen. 

Huurders

Voor alle Amsterdamse wijken gaat een quotum gelden voor bed&breakfasts. Vanaf volgend jaar geldt een vergunningsplicht. Als er meer B&B’s dan vergunningen zijn, wordt er geloot. Een vergunning voor een B&B is straks acht jaar geldig, in plaats van de eerder voorgestelde termijn van vijf jaar. Daarna moet opnieuw een vergunning worden aangevraagd. Ook de overgangstermijn is uitgebreid. B&B’s die voor  2019 zijn aangemeld en worden uitgeloot, mogen nog vijf jaar open blijven. 

Huurders van woningen mogen straks ook hun huis verhuren als bed&breakfast. Wel moet de eigenaar van de woning daarmee instemmen, en moet de huurder minimaal een half jaar op het adres wonen. Naast het maximum van 40 procent van de woning, mag maximaal 61 vierkante meter verhuurd worden. Op de vergunning wordt vermeld wie de B&B exploiteert en de vergunning kan niet overgaan op een nieuwe exploitant. Zo moet het lastiger worden dat één eigenaar meerdere B&B’s exploiteert door wisselende bewoners in te zetten.

Daarnaast wil de gemeente dat niet alleen personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt op huurwoningen. Ook andere maatschappelijke beroepen, waar een tekort aan is, kunnen straks voorrang krijgen. Daarvoor  hebben ze een verklaring nodig van de werkgever plus een vaste aanstelling. Ze mogen niet al een huis hebben op minder dan twintig kilometer van het werk.

Vakantieverhuur

Eerder werd al bekend dat Amsterdam straks vakantieverhuur via Airbnb, Booking of elk ander platform wil verbieden in bepaalde buurten. Voorwaarde is dat de gemeente aantoont dat de leefbaarheid in die buurten onder druk staat door overtoerisme. Dat onderzoekt de gemeente nu. 

Daarnaast gaan ook woonboten onder de nieuwe regels vallen. Eigenaren mogen een woonboot straks niet meer dan dertig dagen aan toeristen verhuren en moeten ook een vergunning aanvragen.

Kamerverhuur

De gemeente gaat ook de regels voor kamerverhuur aanscherpen. Amsterdam geeft huiseigenaren een laatste kans om de boel te legaliseren en zet daarbij een limiet op het aantal vergunningen per woonblok en per wijk, om te voorkomen dat huizen, straten of buurten veranderen in jongerencomplexen. 

De nieuwe Huisvestingsverordening gaat in op 1 januari 2020. De plannen worden op 27 november besproken in de gemeenteraad.

Hoeveel B&B’s heeft Amsterdam?

Volgens de gemeente is het aanbod B&B’s hard gegroeid de laatste jaren, waarschijnlijk vanwege de strengere regels voor vakantieverhuur.  Hoeveel bed&breakfasts er nu zijn in een wijk, kan de gemeente niet met zekerheid zeggen, omdat nog niet iedereen zich heeft gemeld. 

Op 1 januari 2019 waren bij de gemeente 2.948 B&B’s gemeld. Maar het aanbod van B&B-verhuur op Airbnb laat hogere aantallen zien: op 1 januari 2019 zijn in totaal 4.328 kamers te huur aangeboden.