Jurre van de Berg, De Volkskrant, 10-11-2018

Op het aantal B&B’s in de stad zit nu geen enkele restrictie. En dat is wel nodig om te voorkomen dat heel veel woningen deels als hotel gebruikt worden. Woningen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te wonen. Daarnaast willen we dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor de Amsterdammers’, aldus de gemeente in een toelichting.

Per 1 januari 2020 wordt het verplicht een vergunning te hebben voor het uitbaten van een B&B. Op het aantal vergunningen komt een nog nader te bepalen bovengrens. Mensen die nu al een B&B hebben, krijgen niet automatisch een vergunning. Wel wil de gemeente een ‘passende overgangstermijn’ bieden. Wat dit precies inhoudt, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor mensen die nu een B&B melden, zal het overgangsrecht niet van toepassing zijn.

Amsterdam Gastvrij, de belangen- en lobbyvereniging van Amsterdamse B&B-houders, is ‘onaangenaam verrast’ door het vrijdagmiddag aangekondigde offensief. ‘Nog afgezien hoe het juridisch zit: ik vind het al met al een onbehoorlijke, onverkwikkelijke gang van zaken’, aldus voorzitter Tim Klein Haneveld in een brandbrief aan verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP).

De belangenvereniging is geen voorstander van een vergunningenstelsel. Volgens Klein Haneveld was Amsterdam Gastvrij in gesprek met de gemeente. ‘Het aanpassen van regels waarvan die aanpassing nog dezelfde dag impact heeft, past mijns inziens niet in die samenwerking en constructieve relatie.’ Bovendien zouden B&B’s de leefbaarheid van Amsterdam niet schaden en ook geen woonruimte aan de woningmarkt onttrekken.

 

Het waterbedeffect dat de gemeente vreest, houdt direct verband met het aan banden leggen van verhuur via Airbnb. Er zijn zo’n twintigduizend advertenties in Amsterdam op het platform, waarop particulieren hun woonruimte kunnen aanbieden voor vakantieverhuur. In de stad bestaan grote zorgen over de effecten van massale tijdelijke verhuur op de woningmarkt en de leefbaarheid van de stad. Volgens verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) heeft Airbnb de stad veel kwaad gedaan.

De afgelopen tijd heeft de gemeente de regels daarom flink aangescherpt. Zo mogen bewoners hun woning met ingang van 1 januari niet meer dan dertig dagen verhuren (nu is dat nog zestig dagen per jaar). Ook wil het nieuwe gemeentebestuur proberen vakantieverhuur in overbelaste wijken te verbieden.

Airbnb lanceerde op zijn beurt deze zomer een charmeoffensief met een grote mediacampagne. ‘Het kwetst me oprecht dat mensen negatief denken over Airbnb, terwijl ik er zoveel vreugde uit haal’, schrijft verhuurster Eva in een als ingezonden brief verpakte advertentie. Vrijdag meldde het platform op basis van eigen onderzoek dat veel mensen die in de creatieve industrie werken dankzij verhuur via Airbnb hun hoofd boven water houden.