Michiel Couzy, Het Parool, 12-9-2018

Inmiddels bieden Amsterdammers circa 20.000 adressen aan voor vakantieverhuur, blijkt uit een overzicht dat de gemeente woensdag naar buiten brengt. Dat is een record en, in vergelijking met een jaar eerder, een toename van 8,5 procent.

Dit is een tegenvaller voor het gemeentebestuur, dat vanwege de drukte en overlast tal van maat­regelen heeft genomen om vakantieverhuur in te perken.

"Ik ben niet enthousiast over deze stijging," zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). "Dit toont aan dat vakantieverhuur nog niet in bedwang te houden is."

Verdrievoudiging
Vorig jaar leek Amsterdam juist wat grip te krijgen op Airbnb. Ten opzichte van 2016 steeg het aanbod licht, maar nam het in drukke stadsdelen juist af. De hoop rees dat deze trend zou doorzetten, maar dat is niet gebeurd.

Ten opzichte van 2014 is inmiddels sprake van een verdrievoudiging van het aanbod.

Opvallend: veel Amsterdammers klagen over Airbnb, maar tegelijkertijd gaan ook meer inwoners over op vakantieverhuur. Het aantal actieve verhuurders steeg afgelopen jaar met 8,8 procent.

 

De gemeente heeft een aantal regels ingevoerd om de overlast te beperken. Zo is vakantieverhuur toegestaan voor maximaal zestig dagen per jaar.

Volgens Airbnb, die de gegevens levert aan de gemeente, wordt deze termijn nauwelijks overschreden. De handhaving is de afgelopen jaren opgevoerd.

Het is niet toegestaan woningen te verhuren aan meer dan vier personen tegelijkertijd. Dit verbod wordt geregeld overtreden, constateert Ivens. Het blijkt nog steeds mogelijk om met grotere groepen woningen te huren in
Amsterdam.

Ontwrichtend effect
"Het vergt slechts een kleine aanpassing in de software om te voorkomen dat aanbod voor meer dan vier personen op het platform verschijnt, maar Airbnb heeft die nog altijd niet doorgevoerd. Ik merk dat Airbnb de afspraken schoorvoetend nakomt, het ontwrichtende effect van vakantieverhuur op de stad wordt zo niet weggenomen," aldus Ivens.

De gemeente heeft meer maatregelen genomen, zoals een meldplich: iedere verhuurder moet zich registreren. Op 1 januari wordt de maximale termijn teruggebracht van zestig naar dertig dagen per jaar.

"Dergelijke maatregelen zijn echt nodig, want we kunnen niet achterover leunen en wachten tot Airbnb het zelf doet. Als we de maximale termijn terugbrengen tot dertig dagen, zal het aantal overnachtingen dalen. En dat heeft effect op de stad."