door Mike Muller, De Telegraaf, 6-1-2018

           

Amsterdam gaat onderzoeken of het toch mogelijk is het maximum aantal dagen dat een woning aan toeristen mag worden verhuurd, van zestig dagen terug te brengen naar dertig. Komende dinsdag wordt daarover in het stadsbestuur besloten.


Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) geeft daarmee gehoor aan een motie van de gemeenteraad, waarin hij was opgeroepen om het aantal dagen terug te brengen in de hoop zo overlast van vakantieverhuur terug te brengen. Ivens bevestigt dat het onderwerp besproken wordt, maar kan inhoudelijk nog niet reageren, omdat hij daarover dinsdag nog met zijn collega’s moet spreken. Bronnen melden echter dat er wordt gestart met het verkennen van de mogelijkheden en of dat juridisch haalbaar is. Ook wordt onderzocht of er daadwerkelijk gehandhaafd kan worden op het nieuwe aantal dagen.

Het terugschroeven van de grens naar maximaal dertig dagen is al langer de wens van het college en een ruime meerderheid van gemeenteraadsleden in de hoofdstad, maar werd lange tijd tegengehouden omdat er grote juridische bezwaren zijn: uit diverse adviezen blijkt dat de gemeente zich met het inperken van de regeling op glad ijs begeeft.

Hoop

Ivens vreesde bijvoorbeeld dat de 60-dagentermijn die nu geldt en door de rechter is getoetst, ook onderuit zou gaan. Een eerste uitspraak van de rechter geeft de gemeente echter hoop.

Airbnb, een van de bedrijven die vakantieverhuur in woningen faciliteren, becijferde dat het terugschroeven van het maximaal aantal dagen voor ’Amsterdamse gezinnen, ondernemingen en buurten’ een negatieve impact heeft. „Voorstellen om de daglimiet voor vakantieverhuur te verlagen van zestig naar dertig dagen kunnen de Amsterdamse economie tot €43 miljoen kosten. Dit bedrag bestaat uit €12 miljoen aan inkomsten voor Amsterdamse Airbnb gastheren- en vrouwen en €31 miljoen bestedingen van Airbnb gasten bij lokale ondernemingen.”

Juristen noemden voorstellen om vakantieverhuur in te perken ’juridisch onhoudbaar’ omdat ze inbreuk maken op het eigendomsrecht van Amsterdammers en hun recht om diensten te verlenen.