AT5, 13-1-2019

Hij sprak in die periode met meer dan honderd bewoners, ambtenaren en politici. Ook woonde hij zelf een aantal dagen per week op de Wallen, om te ervaren hoe druk het er daadwerkelijk is. Zuurmond analyseerde de problemen in het gebied, met thema's variërend van vuilnis tot criminele ondermijning, en oppert in het rapport een aantal mogelijke maatregelen. 

Bewoners
Een belangrijk punt vindt Zuurmond dat bewoners zich vaak niet gehoord voelen. Klachten die ingediend worden bij 14-020, het telefonisch meldpunt voor overlast op de Wallen, lijken vaak vanzelf weer te 'verdwijnen'. Daarom pleit Zuurmond voor een gezamenlijk kantoor in de binnenstad voor buurtmanagers, gebiedsmakelaars en handhavers. Dit zou niet alleen de onderlinge samenwerking kunnen verbeteren, maar er ook voor zorgen dat buurtbewoners een beter aanspreekpunt hebben. 

Imago 
In het rapport beschrijft Zuurmond twee imago's die de stad aantrekkelijk maken voor bezoekers. Ten eerste staat Amsterdam volgens hem bekend als 'de stad waar alles kan'. Dit trekt een hoop overlast veroorzakende toeristen, en daarom adviseert de ombudsman een paar beperkende maatregelen. Zo vindt hij dat er op ieder moment maar een beperkt aantal bezoekers tot de Wallen toegelaten zou moeten worden. Bovendien is hij voor een minimum leeftijdsgrens in het gebied. Ook vindt Zuurmond dat er een limiet moet komen op het aantal taxi's in de stad. Tot slot wil hij dat Schiphol het aantal goedkope vluchten omlaag brengt, om zo de enorme toestroom van toeristen terug te dringen. 

Daarnaast heeft de stad voor daklozen een barmhartig imago, meent hij. Vanuit menselijk oogpunt moedigt Zuurmond dit aan, maar tegelijkertijd vindt hij het problematisch: 'Teveel barmhartigheid trekt zoveel extra mensen, dat de maatschappelijke opvang verstopt raakt en er wachttijden ontstaan, bijvoorbeeld voor psychiatrische hulp.'

Technologie
Zuurmond is van mening dat de controle van taxi's, geluidsoverlast en verkeersovertredingen met innovatieve technieken, en op afstand gecontroleerd moeten worden. De handhaving van nu noemt hij 'ouderwets bureaucratisch en papier gedreven'. Ook wil hij dat er een systeem wordt ontwikkeld voor horecagelegenheden, waarmee legitimatiebewijzen van bezoekers gescand kunnen worden. Zo zouden criminelen makkelijker buiten de deur gehouden kunnen worden. 

Sekswerkers op de Wallen zou juist moeten worden toegestaan om via internet geworven klanten te ontvangen, dat is nu nog verboden. Ook juicht de ombudsman toe dat de gemeente in gesprek is met banken om pin- en creditcardbetalingen op de Wallen mogelijk te maken, zodat sekswerkers niet meer met veel cash over straat hoeven.