Michiel Couzy, Het Parool, 13-1-2019

Hij pleit voor 'Venetiaanse maatregelen', waarmee hij verwijst naar de plannen die de Italiaanse stad neemt om het 'lompe gedrag' van toeristen in te dammen. Een verbod op eten en drinken op straat bijvoorbeeld. Met name op de Wallen eten toeristen hun fastfood op straat op.

Ook zou Amsterdam de aandelen in Schiphol moeten gebruiken om het aantal goedkope vluchten met drommen toeristen, te beperken. De Ombudsman signaleert zeven hoofdproblemen waarover wordt geklaagd: vervuiling, overlast, overtoerisme, dak- en thuislozen, sekswerk, drugs en ondermijning.

Alcoholverbod
Hier en daar gebeurt al wat, zo heeft burgemeester Femke Halsema eind vorig jaar ingezet op extra handhaving van het alcoholverbod en snellere inning van boetes.

Dat is nog lang niet genoeg. Zuurmond wil dat meer handhavers de straat op gaan en daadwerkelijk optreden. Hij pleit voor betere, slimmere en vooral langdurigere maatregelen. Een visie op de lange termijn is nodig: wat willen we met de stad en met haar historisch hart?

Daklozen
Dat vergt tijd en debat en tot die tijd moet er bijvoorbeeld cameratoezicht komen om het dumpen van vuilnis tegen te gaan. Controleurs van horeca werken te weinig avonden, aldus Zuurmond, er zijn onvoldoende mensen om taxi's te controleren, of ze beschikken over te beperkte bevoegdheden. De gemeente zou klachten moeten meenemen in de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Zuurmond was verrast door het grote aantal dak- en thuislozen op de Wallen; een vaste kern van dertig tot vijftig mensen, omringd door een wisselende groep van enkele honderden. Ze willen of mogen de opvang niet in. Vaak zijn ze dronken of verward en zodoende een bron van overlast. "En het is mensonterend dat verwarde mensen geen opvang hebben."