Marc Kruyswijk, Het Parool, 18-7-2018

De wethouder vindt dat de handhaving op overlast te water tekortschiet en wil meer capaciteit. "We moeten meer doen dan we op dit moment kunnen bieden."

Extra toezicht

Dijksma reageert hiermee op het nieuws van vorige week, toen bleek dat er het afgelopen jaar maar beperkt acties zijn uitgevoerd om de overlast in te perken: bij in totaal 9 acties werden 185 boetes uitgeschreven: 166 voor geluidsoverlast en 19 bestuurlijke boetes.

Waternet zet deze zomer 6 extra toezichthouders in die tot één uur 's nachts aan het werk blijven. Dat leidde vorig jaar tot een afname van het aantal klachten. Tegelijk is de klacht van binnenstadbewoners dat ze in de nachtelijke uren geen handhaver meer kunnen bereiken.

Dijksma laat weten de overlast te beschouwen als een belangrijk probleem. "Het water is openbare ruimte en die wordt door een aantal mensen misbruikt. De instelling is: dit is Amsterdam, alles mag hier toch? Maar dat is niet zo. Overlast moet worden aangepakt."

Afgelopen jaar zetten handhaving onder meer in op de inzet van mysteryguests die bij allerlei illegale aanbieders van boottochtjes een reservering maakten. Die aanpak bleek nauwelijks effectief, stelde Dijksma, doordat de aanbieders doorhadden dat het om handhavers ging. "De illegale aanbieders anticiperen op de handhavers, ze zijn kennelijk te herkenbaar. De aanbieders zijn daar slim in. Dat maakt het ingewikkeld om heterdaadjes te organiseren."

Rol voor agenten

Dijksma zegt zich te realiseren dat de nood hoog is. Ze zou willen dat er meer wordt gecontroleerd op zich misdragende bootjesmensen, niet alleen vanaf het water, maar ook vanaf de kant. "Handhaving moet het sluitstuk zijn van beleid, maar nu is het me te véél een sluitstuk. Er moet eerst meer capaciteit komen."

Daarbij ziet de wethouder dat de politie ook iets kan doen. "Agenten kunnen ook een rol spelen in het beteugelen van overlast." Ook wil Dijksma dat de boetes hoger worden. "Nu is er sprake van een bestuurlijke boete. Het lijkt erop dat mensen denken: we nemen het risico wel."

Hoe de gemeente en toezichtorganisatie Waternet de kermis op de Amsterdamse grachten willen beteugelen, wordt door de wethouder pas na de zomer concreet gemaakt: in oktober komt ze met een plan. Of dat niet veel te lang duurt? "Ik kan niet zomaar een blik nieuwe handhavers opentrekken."