Bewoners voelen zich vaak niet voldoende en niet tijdig geïnformeerd over de keuzes en maatregelen van de Gemeente in hun buurt.

Een voorbeeld is de ‘Shared Space’ die in en rond de Negen Straatjes die in juni 2020 ingevoerd werd en in mei 2021 werd aangevuld met verkeersdrempels.

De drukte op de smalle stoepen werd na het versoepelen van de corona-maatregelen weer te groot, net als vóór corona. Met geel geverfde aankondigingen op de straatstenen en veel borden langs de stoep maande men het verkeer tot langzaam rijden, zodat de bezoekers ook op straat konden lopen. Hiertoe werden de drempels in de straatjes gelegd, die vooral voor fietsers zó gevaarlijk waren, dat ze al snel weer verwijderd werden: meer dan €47.000,- weggegooid.
 
Grachten 9+ deed een WOB-verzoek om te begrijpen hoe deze beslissing tot stand was gekomen, wat een verbazingwekkend inzicht in de argumenten opleverde. Zo bleek dat het feit dat de drempels door de leverancier zelf als ‘gevaarlijk’ werden aangemerkt en niet geschikt voor dit doel, niet relevant.

Bijkomend ‘voordeel’, naar uit de documenten bleek, was dat de horeca terrassen kon uitbreiden op de smalle stoepen. In maanden hadden zij weinig of niets omgezet, en zo kregen zij de kans hiermee wat extra te verdienen. De openbare ruimte werd zo gereserveerd voor economische functies van bedrijven, in plaats van voor de mensen die hier wonen. Shared Space kent geen wettelijke verkeerskundige basis.

Ook bleek dat de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente helemaal niets wisten van het aanleggen van de drempels. De teams die gaan over fietsbeleid en die over verkeersveiligheid werden door de aanleg overvallen. Ook de Centrale Verkeerscommissie werd niet geconsulteerd, hoewel dit gebruikelijk is. Daarbij gaf de politie aan het niet wenselijk te vinden deze maatregel voort te zetten.
Toch werd Shared Space verlengd…

Bewoners werd niets gevraagd. Juist de deskundigheid van hen die in deze buurt wonen en meemaken hoe de dagelijkse mensenstroom door de straatjes en over de grachten beweegt, zou geholpen hebben om betere beslissingen te nemen.

Onze conclusies uit deze WOB waren:
- er was enorme haast
- er was wél overleg met de ondernemers, maar niet met de bewoners.
- de drempels waren niet geschikt voor dit doel.
- onder het mom ‘tijdelijk’ is regelgeving omzeild en is de maatregel verlengd.
- buurtbewoners dienen gehoord te worden. In een werkgroepje zouden zij prima   
  advies kunnen geven vanuit hun kennis en ervaringen in de buurt.