Verslag bijeenkomst Grachten9+

Datum: 15 juni 2022
Locatie:: De Oude Gracht, Keizersgracht 218-B

Aanwezig:

Bewoners:
Roos Hees, Els Voges, Anthonia Ankersmit, Laurens Vis, Rik Kloet, Charlotte verhaar, Joyce van de Bergh, Netty Droog, Robin Pennings, Fré Le Poole, Bernadette van der Bijl, Dick Kortlever, Dingeman Coumou

Michel van Wijk (namens ‘Bewoners Amsterdam’, lid stadsdeelcommissie)
Rinke Oostra (gebiedsmakelaar Westelijke Grachtengordel)
Lony Scharenborg (namens BIZ ‘De 9 Straatjes’, de ondernemersvereniging)
Mara van Waveren (gastspreker) en Frederik van Lobby Lokaal

Birgit Felstau (voorzitter), Jeroen van der Hulst, Niek van der Heijden, Carla Hoffschulte, Emmerique Moliere

Carla Hoffschulte: Wat doet bewonersgroep Grachten 9+ en hoe is zij ontstaan

Grachten 9+ is gestart vanuit een initiatief van Carla en Jeroen van der Hulst. Aanleiding was de toenemende drukte in de buurt. De Negen Straatjesbuurt werd aanzienlijk populairder nadat de winkels zich eind jaren negentig profileerden onder de naam De 9 Straatjes.
De buurt was tot dan een rustige woon-werkbuurt met een groot aantal eerste voorzieningswinkels (bakker, slager, drogist, groenteman). Er waren veel bijzondere en unieke winkeltjes (Knopenwinkel, Witte Tandenwinkel, Kookboekenwinkel) en veel bric à brac.
Toen de drukte en de populariteit toenamen, toonden ook vastgoedinvesteerders hun interesse: veel panden werden opgekocht, gerenoveerd en voor veel hogere huren verhuurd. Gevolg: kleine winkeltjes konden die huur niet meer opbrengen en de grotere merken deden hun intrede, veelal met een zogenaamde flagshipstore. De buurt veranderde compleet. Inmiddels is de buurt na De Wallen de drukste buurt in de binnenstad, met alle gevolgen van dien. Grachten 9+ richtte zich aanvankelijk op drie onderwerpen: vakantieverhuur, de openbare ruimte en winkeldiversiteit. Thans zijn de aandachtsgebieden nog steeds van kracht, met een paar accentverschuivingen:
-wonen en leefbaarheid
-openbare ruimte en verkeer (ook afval)
-winkels en voorzieningen.

Het kernteam bestaat nu uit 6 leden: Jeroen, Niek, Birgit, Emmerique, Marita en Carla.
Grachten 9+ onderhoudt contacten met de gemeente en met andere belangen- en actiegroepen. Een van de concrete onderwerpen waar we mee bezig zijn geweest is de fietsschouw i.s.m. ambtenaren van de gemeente, wat uiteindelijk leidde tot uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor tweewielers. Ook in de afvalpilot hebben we tijd geïnvesteerd, o.a. door er een bijeenkomst aan te wijden. Verder was er bij aandacht voor het idee van een Keizersgrachtpromenade en voor het toenemende toerisme.

De laatste tijd zoeken we ook meer de publiciteit. We hebben contact gelegd met Michel van Wijk die namens Bewoners Amsterdam deel uitmaakt van de stadsdeelcommissie. Ook hebben we een mail gestuurd aan de Ombudsman Amsterdam, vanwege onze ervaringen met de manier waarop de gemeente omgaat met meldingen van bewoners.

Ook is er onlangs een artikel gepubliceerd in Het Hoogste Woord van Het Parool, waarin we aandacht vragen voor resultaten en effecten van beleid. http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1757/0/13312/Organisatie-en-informatie--/Reactie-op-brief--Maatregelen-drukte-en-overlast-in-de-binnenstad-

Grachten 9+ onderhoudt een website waar veel informatie over de buurt te vinden is en we versturen regelmatig nieuwsbrieven. In februari 2022 hebben we huis aan huis kaarten verspreid om meer bekendheid door de bewonersgroep te genereren, om zo een bredere basis te krijgen. De actie was aanleiding voor deze bijeenkomst.
Want de vraag is hoe we als bewonersgroep effectiever kunnen worden.

Mara van Waveren (Stichting Lobby Lokaal): hoe kan je effectief lobbyen? https://www.stichtinglobbylokaal.nl

Mara van Waveren is oprichter en voorzitter van Lobby Lokaal. Bij een lobbyist denk je vaak belangenbehartiging in achterkamertjes. Dat is niet terecht. Als lobbyist wil je iets veranderen, maar hoe doe je nou zoiets? De inzet van een burgerlobbyist is beleidsverandering. Dat kan via participatie of via lobbyen.

Bij gemeentelijke participatietrajecten bepaalt de initiatiefnemer (vaak de gemeente zelf) welk onderwerp binnen bepaalde kaders behandeld wordt en wat er vervolgens gedaan wordt met de inbreng van de participanten.

Bij burgerlobbyen neemt bv een bewoner het initiatief en dat leidt tot actie, wanneer en waar die actie plaatsvindt en op wie de actie zich richt. De initiatiefnemer bepaalt het doel.

Als voorbeeld van een effectieve lobby noemt Mara de lobby van Geerte Piening, die na wildplasssen een bekeuring kreeg en zich afvroeg waarom er geen openbare damestoiletten beschikbaar zijn. Ze startte daarvoor met succes en lobby, die haar zelfs een nominatie voor ‘Amsterdammer van het jaar 2022 opleverde.

De kunst van het effectief lobbyen bestaat uit de volgende stappen:

  1. Het begint met een ervaring. Je denkt waarschijnlijk: “dat is toch bij iedereen bekend”, maar je kunt ervan uitgaan dat anderen hiervan niet in dezelfde mate als jij op de hoogte zijn.
  2. Je doet onderzoek naar bestaand beleid. In dit geval was er geen bestaand beleid: wildplassende vrouwen geven overlast.
  3. Wie gaat over dit onderwerp? De gemeenteraad maakt de politieke keuzes en geeft het kader aan dat ambtenaren uitwerken en op papier zetten. Om effect te hebben moet je dus contact leggen met gemeentebestuur, raadsleden en/of politieke partijen.
  4. Zoek samenwerking om je lobby kracht bij te zettenen denk daarbij ‘out-of-the-box’: zijn er andere organisaties die hetzelfde nastreven? Je moet aantonen dat je namens een (grotere) groep spreekt. In geval van deze lobby voor openbare damestoiletten legde Geerte bijvoorbeeld contact met de Maag Lever Darm Stichting

                      


Lobbyen is een kwestie van een lange adem. Op de vraag of Mara een gouden tip heeft voor Grachten 9+ geeft ze aan dat het belangrijk is om over vervolgacties na te denken. Zo hadden we kunnen nadenken over vervolgacties op het ingezonden stuk in Het Parool.

Michel van Wijk merkt op dat vaak niet duidelijk is wie of wat ‘de gemeenteraad’ is. Is de gemeente een ‘veelkoppig monster’? Hij staat voor beleid waarbij er na een melding of een klacht een duidelijk antwoord komt en de melding niet in een zwart gat verdwijnt, maar er terugkoppeling plaatsvindt.

Rinke Oostra ziet het als haar taak om wat leeft in de buurt (sneller) in de gemeentelijke organisatie in te brengen. Dat lukt niet altijd en kost vooral veel tijd. Daardoor raken bewoners teleurgesteld.

Deze bijeenkomst heeft tot doel om te inventariseren wat de behoeftes van de bewoners zijn. Met welke thema’s/onderwerpen die in onze buurt spelen willen en kunnen we aan de slag.

THEMAGROEPEN:

1.afval, zwerfafval, vuilnispilot

Rinke merkt op dat waarschijnlijk in het najaar een begin wordt gemaakt met een nieuwe vorm van het ophalen van huis- en bedrijfsafval d.m.v. bakfietsen en een app zoals in de Passeerdersbuurt. Het is de bedoeling dat alle bewoners hieraan meedoen. De ‘oude’ pilot is gesneuveld omdat er geen particuliere organisatie was te vinden die de pilot wilde uitvoeren. Vandaar deze nieuwe poging vanuit de gemeente.

Praktische informatie:

Afval melden bij de gemeente gaat het makkelijkst via het gemeentelijke WhatsApp-nummer 06-44440655: je maakt een foto van het vuil (vuildump, grofvuil, overvolle prullenbak, verkeerd aangeboden huis- of bedrijfsafval etc), vermeldt het adres en meldt via het genoemde nummer.

Onze buurt heeft ook een buurtconciërge, André Lammertse. Hij is redelijk goed bereikbaar en heeft goede contacten bij Reiniging en de Huisvuilophaaldienst. André is bereikbaar via 06-13880595.

2.verkeer: verkeersstromen, parkeren, fiets-parkeren, autoluw,

Verkeerscirculatie, laden/lossen, stoepparkeren, parkeren op bruggen, bestemmingsverkeer d.m.v. intelligente toegang via camerasysteem. Michel van Wijk geeft aan dat de gemeente de intentie heeft dit vóór 2025 in te voeren in de Westelijke grachtengordel. Het zou erg helpen als er van ons uit ook acties ter ondersteuning van het invoeren hiervan zouden worden ondernomen.

3.openbare ruimte: terrassen, tijdelijke terrassen, bankjes/uitstallingen/stoepborden

Hier gaat het met name om de handhaving van regels
Praktische informatie:

Klachten over terrassen, tijdelijke terrassen, overlast horeca, uitstallingen die de openbare ruimte blokkeren, fietswrakken, losse stoeptegels, illegale vakantieverhuur, etc meld je het makkelijkst via de website van de gemeente Amsterdam https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D#case_%7B08B9529C-6C08-4083-A82F-717D515D2E64%7D

Wil je graag wat extra uitleg of praktische hulp, neem dan contact op met Niek via grachtennegenplus@gmail.com

 4.toekomstvisie op onze buurt

Waar willen we naar toe met onze buurt? Hoe zit onze buurt eruit over pakweg 5 jaar?

-------

Het kernteam roept bewoners op zich aan te melden als je aan één van deze onderwerpen mee willen doen. Vanuit het kernteam zal ook iemand meedoen. Sommigen hebben dat al gedaan op de bijeenkomst, vraag is om dat nog even opnieuw te doen.

De volgende bijeenkomst is na de zomer op dinsdag 13 september 2022

Tijdens de bijeenkomst werd ook de petitie “heft de tijdelijke coronaterrassen op, zoals beloofd” genoemd. Hier is de link: https://hefcoronaterrassenop.petities.nl