De kortste weg is het bellen van 14020, je kan daar terecht met al je vragen, meldingen en klachten. Er is een doorkiesnummer voor vragen over parkeren en erfpacht. De medewerkers van het callcenter registreren je klacht/melding (SIG-melding) en je krijgt een registratienummer, ze zullen je verwijzen naar een website waar de informatie te vinden is, geven e-mailadressen van gemeentelijke instanties (zoals Horecavergunningen.SDC@amsterdam.nl (voor info over horeca(vergunningen) of ProcesUnitTH.SDC@amsterdam.nl (Toezicht en Handhaving stadsdeel centrum).
De wachttijd is soms lang en het kan voorkomen dat je een minder handige medewerker treft. Advies: gewoon opnieuw bellen en hopen op een doeltreffender medewerker...

De meeste klachten kan je melden via de gemeentelijk website melding openbare ruimte

 • niet op­ge­haald af­val
 • vol­le of ka­pot­te prul­len­bak­ken en af­val­con­tai­ners
 • fiets­wrak­ken
 • los­se stoep­te­gels
 • scheu­ren of ver­zak­kin­gen bij brug­gen en ka­de­mu­ren
 • over­last van die­ren op straat
 • pro­ble­men met de door­gang van een rol­stoel
 • over­last van ho­re­ca, per­so­nen op straat
 • over­last van bo­ten: har­de mu­ziek van een boot, boot die te hard vaart, boot die ge­zon­ken is
 • ka­pot­te ver­keers­lich­ten, lan­taarn­pa­len, straat­ver­lich­ting en klok­ken
 • over­tre­din­gen van de co­ro­na­re­gels

Op de site vind je, als je naar beneden scrollt een aantal aparte rubrieken waarvan deze het belangrijkst zijn: 
-buurtbewoners die overlast geven of over wie je je zorgen maakt
-illegale vakantieverhuur, onderhuur, woonfraude
-ander soort overlast (gladheid, overlast straatmuzikanten, ongedierte etc)

Je kunt alle vormen van overlast ook melden via X  (voorheenTwitter) via @020webcare of @020centrum

Via WhatsApp Meldpunt gemeente Amsterdam  06 44440655, vermeld de locatie, maak een foto en verstuur, de medewerkers van het callcenter maken dan voor jou een SIG-melding. Als je informatie wilt over je klacht kan je dat meldingsnummer weer gebruiken en vragen om een update als je klacht niet verholpen is

Overlast van vliegtuigherrie kun je het beste melden via de website vliegherrie.nl
Dit is, in tegenstelling tot BAS (Bewoners aanspreekpunt Schiphol) een onafhankelijk site voor het registreren van je klachten