Wat is Grachten 9+  

Grachten9+ is een bewonersorganisatie die buurtgenoten samen brengt om elkaar over ontwikkelingen in de buurt te informeren, daar samen over te praten en waar nodig actie te ondernemen.

Grachten 9+ wil specifieke punten benoemen die in onze buurt aandacht vragen, zoals vakantieverhuur; verkeer; het gebruik van de openbare ruimte (o.a. parkeren, terrassen) en eenzijdig winkelbestand. De ervaringen van de bewoners en hun ideeën hierover wil Grachten 9+ onder aandacht brengen van de gemeente.

In het blauwe blok rechtsboven vind je deze onderwerpen per categorie.


Wat doet Grachten 9+

We signaleren ontwikkelingen, rapportages, publicaties en onderzoeken over de huidige situatie en over visies op de toekomst van de binnenstad. We maken een overzicht per onderwerp (kies een categorie in de blauwe kolom rechts bovenaan).

We houden je op de hoogte van plannen van de gemeente en als we daarop kunnen reageren doen we dat meestal in overleg met de bewonersgroep. 
De resultaten en voortgang vermelden we op de website.

Relevante artikelen uit de media publiceren wij ook op onze website.

 

Aanmelden

Woon je in de buurt en wil je meedenken en meedoen?
Wil je ook meepraten en meedenken over de ontwikkelingen in onze buurt? 
Heb je ideeën hoe buurtpanels te organiseren? Of ken je andere bewoners die actief willen zijn? Meld je aan via deze link of neem dan contact op via grachtennegenplus.nl. Alle reacties, adviezen, ideeën en tips zijn van harte welkom.
Wij houden je dan via e-mail en nieuwsbrieven op de hoogte van de activiteiten.


Organisatie


Grachten9+ is een initiatief van Carla Hoffschulte, Jeroen van der Hulst - beiden al jaren bewoners van de Keizersgracht - en Niek van der Heijden, bewoner van de Runstraat.

Grachten 9+ startte rond 2014 naar aanleiding van de toenemende drukte door o.a. (dag-)toerisme.

Sinds 2015 is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als gemeenschappelijk thema de snelheid waarmee zich veranderingen in onze buurt aandienen, veranderingen die het wezen en de kwaliteit van dit gebied dreigen aan te tasten. Dit thema leeft zeker onder buurtbewoners, maar meer inspanning is nodig om mensen bij elkaar te brengen.

Het werkgebied
De binnenstad kent vele indelingen in buurten. Gelet op het karakter van Grachten9+ is een scherpe afbakening niet van belang. Het gaat het gebied ook wel bekend als De Negen Straatjes; ruim genomen wordt dat begrensd door de Leidsegracht en de Raadhuisstraat/Westermarkt, Singel en Prinsengracht.

Samenwerking
We hebben contact met andere organisaties in de buurt, zoals Stadsdorp Grachten en Straatjes en de ondernemersvereniging De 9 Straatjes.

In verschillende buurten bestaan bewonersgroepen die zich met de verstoring van de balans tussen wonen, werken en recreëren bezighouden. Een aantal van deze groepen heeft een platform opgericht: Wij-Amsterdam www.wij-amsterdam.eu, waarbij ook Grachten9+ zich heeft aangesloten.


Relevante contactadressen
vind je hier