1.Mededelingen

 

Winkels/branchering, Carla Hoffschulte

De G9+ werkgroep Monocultuur heeft een brief naar de gemeente gestuurd n.a.v. het Voorbereidingsbesluit, dat binnenkort wordt vervangen door het nieuwe bestemmingsplan/parapluplan. Daarin heeft de werkgroep 'branchering' een duidelijk signaal willen afgegeven en aangegeven betrokken te willen worden bij het ontwikkelen van een straatvisie. We wachten (nog steeds) op een reactie. (Noot: inmiddels ontvangen en behandeld in de Raadscommissie RO, G9+ heeft ingesproken)

Verder geeft Carla aan dat de veranderingen van de winkels in de 9 straatjes nu erg hard gaat. Opvallend is dat veel 'oude' horecavergunningen van stal worden gehaald.

Nieuwe horecavergunningen worden niet verleend. Healthy Belly, Huidenstraat 23 probeert toch toestemming te krijgen. De gemeente is op de hoogte van de ontwikkeling: omdat een hamburgerrestaurant niet vergund zou worden, probeert men dat te verdoezelen door te zeggen dat er ook boeken en t-shirts verkocht zouden worden. De gemeente heeft inmiddels tegen de nieuwe (meng)formule -lifestyleproducten icm ‘healthy juices & snacks- geen bezwaar.

Ook lopen er rechtszaken tegen Van Wonderen Stroopwafels, Gasthuismolensteeg: de gemeente ziet dat als een toeristenwinkel/verkoop voor directe consumptie, iets dat sinds Voorbereidingsbesluit van oktober 2017 niet meer is toegestaan. Van Wonderen beroept zich op het feit dat de stroopwafels verkocht worden in een doosje (dus niet voor directe consumptie).

Oproep: G9+ vraagt bewoners alert te zijn en foto's te maken van wachtende/stroopwafels etende toeristen bij dit pand!

Openbare Ruimte. Niek van der Heijden:

Bewoners en G9+ hebben de afgelopen maanden diverse zienswijzen (bezwaren) ingediend:

1) tegen het verlenen van een evenementenvergunning voor Koningsdag, café De Doffer vanwege geluidsoverlast, blokkeren van straat zodat Koningsdag thuis voor bewoners onmogelijk/onleefbaar is. Deze zienswijze werd afgewezen.

Omdat De Doffer niet aan de voorwaarden van de vergunning heeft voldaan (zoals het vrijhouden van toegang naar woningen en omdat er o.i. gevaarlijke situaties ontstonden, hebben we een brief geschreven naar de gemeentelijke evaluatiecommissie Koningsdag, dhr. Reiman.

2) Er zijn vier zienswijzen ingediend tegen het verlenen van een horeca- en terrasvergunning aan Screaming Beans, Runstraat 6. Ook die zijn alle afgewezen. Wel is de vergunning aangepast: de zaak sluit om 18.00 u i.p.v. 03.00 's nachts. Het terras gaan we goed in de gaten houden.

3) Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het verlenen van een terrasvergunning voor Libertine, Wolvenstraat 22, ook die zijn afgewezen. Hiertegen gaan we echter een bezwaarschrift indienen omdat de ambtenaar bij het verlenen van de vergunning niet op onze bezwaren/argumenten is ingegaan. Bovendien was er eind mei het event van Isabel Marant, waarbij de complete stoep werd geblokkeerd door een ludiek tuinhek. Luid protest heeft toen geleid tot optreden van Handhaving: het hek is verwijderd, er is een boete uitgeschreven. Bovendien werd er bij nacontrole vastgesteld dat de terraspunaises werden genegeerd, waarbij opnieuw is beboet.

4) Verder lopen er MORA's (zie punt 2) tegen het negeren van terrasgrenzen/uitwaaieren van terrassen tegen De Doffer, café Van Puffelen, Pluk Berenstraat 19, Ree7, De Hoek, (Festina Lente) en terras zonder terrasvergunning Libertine Berenstraat en Brix. Inmiddels ziet het ernaar uit dat bij Brix (sinds kort Bar Bistro Sous) is gehandhaafd: er is geen terras meer.

             

MORA's verkeerd aangeboden bedrijfsafval: Goodies, Pancakes, Toos&Roos (2x), Bistro Bij Ons, De Hoek.

Huisvuil/bedrijfsafval PILOT, Jeroen van der Hulst

De 9 straatjesbuurt wordt een pilot-buurt voor een geheel nieuwe opzet van afval aanbieden, vervoer en verwerking. De gemeentelijke projectgroep heeft een avond voor bedrijven en bewoners georganiseerd en daar doel, aanpak en stand van zaken toegelicht. Vanuit bewoners is naar voren gebracht dat het heel belangrijk is dat de verwachtingen van de bewoners voor wat betreft de verbeteringen en eventuele aanpassingen die dit meebrengt goed in kaart worden gebracht. Dit lijkt onvoldoende aandacht te krijgen. Verwachting is dat in 2019 dit operationeel wordt.
Lony Scharenborg, winkelstraatmanager, vult aan: door de projectgroep zijn diverse innovatieve ideeën naar voren gebracht over scheiden van afval, kleinschalige en frequente inzameling in de buurt en afvoer van afval via het water. De bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van de pilot worden uitgedaagd hier innovatieve oplossingen voor aan te dragen.

2. Constateren en melden van overlast en (mogelijke) misstanden

Hier vind je een link naar een pdf met onderstaande informatie 

-constateren: 

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
Via deze link kan je eenvoudig zoeken naar gepubliceerde berichten, diensten en berichten van alle overheden.

Je kan je hier ook inschrijven om via e-mail automatisch geïnformeerd te worden over berichten die betrekking hebben op je directe omgeving, dat doe je hier:
https://zoek.overheid.nl

In de e-mail die je dan (on)regelmatig ontvangt, kan je, door door te klikken  bij de bekendmaking meer informatie vinden en waar je bezwaar kunt maken.

-melden van misstanden:

VVAB
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/contact-formulier.html
als het een aantasting van monumentale waarde betreft

Politie, buurtregie: Peter Pisano, Lijnbaansgracht 219, via 0900-8844 of via peter.pisano@politie.nl
voor parkeeroverlast, parkeren op de stoep, veiligheid

WhatsApp +31 6 44440655
Kort bericht, evt met foto (bijv. volle container huis- of grofvuildump. Deze helpdesk maakt van je melding een MORA, je krijgt het MORA-nummer doorgegeven en daarna een tekstbericht over de aanpak.

Twitter
@020amsterdamNL (gemeente Amsterdam,
@020centrum (stadsdeel centrum),
@020webcare (zelfde helpdesk als die van WhatsAppnummer, ook daar wordt er meestal een MORA-melding gemaakt, afhankelijk van het onderwerp,
@Politie_Adam (politie Amsterdam Amstelland)

veelgebruikte hashtags (om tweet te linken aan onderwerp of thema) #viezestad (vuilnis)
#aso020 (parkeeroverlast van alle voertuigen)
#020pretpark (toeristen, toeristenvervoer)
#hoho (hop on-hop offbussen en -boten)
#de9straatjes
#stopvakantieverhuur

Gemeentelijke website:

Melding Openbare ruimte:  
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/
er is een keuze uit 7 categorieën

Meldingen algemeen:
voor het stellen van een vraag, een melding of een klacht
https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/LoketAmsterdam/formulier/nl-NL/evAmsterdam/scKlachtenformulier.aspx/fKlachtenformulierIntro

Contactpersoon gemeente, kernwinkelgebied zuid en westelijke grachtengordel: Rinke Oostra,
r.oostra@amsterdam.nl

Facebook stadsdeel Centrum
https://www.facebook.com/stadsdeelcentrum/

En laat het ook weten aan Grachten9+
grachtennegenplus@gmail.com
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp
of via Facebook
https://www.facebook.com/groups/740882476067941/

3. Nieuwe opzet van het stadsdeelbestuur

De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de drie leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum benoemd. Dit zijn Mascha ten Bruggencate (D66), Ilse Griek (GroenLinks) en Micha Mos (GroenLinks). Zij voeren taken en bevoegdheden uit namens het college.
De gekozen leden van de stadsdeelcommissie (centrum West) zijn Noah Zeevenhooven (GroenLinks), Debbie van Veen (D66), Julia van Proosdij (PvdA) en Bas van der Sande (VVD).

We hebben de stadsdeelcommissieleden hadden uitgenodigd voor deze bijeenkomst, maar die viel jammergenoeg samen met een vergadering met het dagelijks bestuur van het stadsdeel zelf.
Enkelen hebben wel aangegeven de volgende keer aanwezig te willen zijn.

Dat geldt ook voor Rinke Oostra, contactpersoon van de gemeente voor ons gebied.

4. Overige zaken

1) Arend van de Beld licht de verkeerssituatie op het Singel, tussen Wijde Heisteeg en Beulingstraat toe: VEZIP (paal) wordt richting wijde Heisteeg verplaatst, veroorzaakt op huidige plek veel overlast, bovendien zijn camera's beloofd om verkeersovertredingen te signaleren.

Het eenrichtingsverkeer Singel, even zijde, richting Munt wordt massaal genegeerd, evenzo verkeer vanaf het Spui, richting Munt. Dat is nu enkel nog toegankelijk voor fietsers en trams, maar wordt m.n. door toeristen genegeerd (niet gezien?). In Google Maps is de nieuwe situatie ook nog niet ingevoerd.
Eenrichtingsverkeer Wijde Heisteeg wordt ook door vele chauffeurs genegeerd, omdat ze op het Singel vastlopen.

Arend wijst ook op de nieuwe verkeerssituatie Raadhuisstraat/Paleisstraat, die op 22 juli ingaat. Hij acht de kans op extra verkeer door o.a. de 9 straatjes erg groot.

Zie: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/hoofdroutes/

2) Tanja van der Knoop biedt haar expertise aan om de vergroening van de 9 straatjes buurt aan te pakken. Omdat de plinten meestal winkels zijn is samenwerking met ondernemers nodig. Lony geeft het door.
Voor meer info: dit is de website van Tanja's stichting Green City Buzz:
http://greencitybuzz.nl

Suggesties i.v.m. over hoe we ons als buurtgroep duidelijker kunnen manifesteren zijn:
-Carla stelt voor om gidsen met grote toeristengroepen aan te spreken
-Tanja: sociale cohesie verbeteren. Niek: door vakantieverhuur/expats is cohesie ver te zoeken, vakantieverhuur breidt zich nog steeds uit. Lony: melden bij gemeente!

Hier is wegens tijdgebrek niet uitgebreid over gesproken en moet een volgende keer weer aan de orde komen.

Aanwezig: Wim Bos, Birgit Felstau, Sander Simons, Niek van der Heijden, Jan Hesseling, Carla Hoffschulte, Jeroen van der Hulst, Marie Louise Jongsma, Guus Keizer, Nico van Gog, Tanja van der Knoop, Trudy Kooi, Nathalie Schwarz, Eveline van Nierop, Lony Scharrenburg

 

©JvdH/NvdH