Notulen Bijeenkomst bewonersplatform Grachten9+ 23 januari 2017

Intro.

Jeroen opent vergadering, is de 3de bieenkomst, focus op de drie agendapunten (monocultuur/ondernemers, vakantieverhuur, volle stoepen) niet alleen informatie delen maar ook actie ondernemen!?

Wij zouden als platform moeten proberen ideeen te verwoorden en zo professioneel mogelijk naar voren brengen, zodat het kan worden meegenomen met evt beleid.

Jeroen noemt enkele cijfers uit Buurtenquete Westelijke Grachtengordel 2015.

Kijken naar de toekomst.

1. winkels en bedrijven in de 9 straatjes, Carla introduceert.

Buurt heeft enorme ontwikkeling doorgemaakt: jaren 60 veel leegstand (vertrek bewoners naaar bv Purmerend) tot jaren 90 lege plekken werden opgevuld door hippie-achtige winkels Lady Day,

Laura Dolls, Witte Tanden Winkel (ondernemer bezit het pand), in 1999: 9-straatjes, resultaat: rare, alternatieve winkels maken plaats voor inwisselbare dure (mode)winkels. 
Ook samenstelling van de buurtbewoners veranderde: minder vaste bewoners, koopgedrag
verandert, buurt wordt anoniemer. Opkomst enkele luxe-hotels. “Vastgoedjongens' doen hun intrede, opkopen van veel panden waardoor veel invloed op huurprijs. Toeristenwinkels zijn nog op een hand te tellen: kaaswinkel, fietsenverhuur, canal company en pancakes (maar die zit er al >30 jaar, zegt Lony)

Lony: huurprijzen zijn hoog (worden steeds hoger), komt door bluffen van vastgoedjongens en bedrijfsmakelaars. Eén partij bezit zeker 30 panden in de straatjes, onder verschillende bedrijfsnamen, oa Singeldam.B&O is bekende bedrijfsmakelaar in de buurt, ronselt winkeleigenaars dmv brieven: huur kan veel hoger.
Lony onderhandelt regelmatig met huurder to eigenaar, wijst op bestaan van referentiehuren. Ze vindt het belangrijk dat eigenaar weet dat makelaar bluft. Boekhandel Evenaar wordt besproken: daar lopen 2 zaken dooreen. Situatie nu: over ..jaar loopt contract af, eigenaar krijgt dan brief met huursverhoging en dan begint het onderhandelen.
Verder 24-uurs-economie, volgens Lony nvt in onze buurt: niemand die dat wil.

Hendrik kaart aan free zones: ook nvt voor onze buurt

Er was nog iets over panden die gebruikt worden voor bestemmingen die niet mogen, Lony refereerde naar TulpenMuseum, KaasMuseum, maar de point is me ontgaan

2. vakantieverhuur
Niek leidt in: 3 vormen van vakantieverhuur: 1. b&b, 365 dgn/jaar, aanmelden bij gemeente, max 4 pers. Leidt niet tot hele grote problemen. Wel problematisch: vakantieverhuur via websites: max 60 dgn, max 4 pers, en shortstay-vergunningen (hele jaar door, max 4 pers, min 7dgn) maar
geen/weinig controle/handhaving: gevolg overlast en woningonttrekking, leegloop van vaste bewoners. Interessant voor eigenaar want hoog rendement.
Wat te doen? Niet veel, gemeente gaat misschien overeenkomst sluiten met Airbnb maar is slechts een van de 50 sites. Verwachte resultaten: weinig.
Meldpunt Zoeklicht; Nieks ervaringen: verschillende panden gemeld met weinig/geen resultaat.
Handhaving is onderbemand.
Dingeman noemt: woon! Club die advies geeft aan VVE's en bewoners hoe om te gaan met illegale vakantieverhuur. Heeft aantal meldpunten waaronder in Claverhuis.
Wat kunnen wij doen? Beginnen met inventariseren van de panden met illegale vakantieverhuur.

Werkgroep Wim, Dingeman, Niek, advies vragen aan Robin Labrijn (Haarlemmerbuurt) en Nico van Gog (inventariseerde reeds veel adressen), doet Niek

Vragen: wat gebeurt er als shortstay vergunning stopt?

Opm: klikken kan bij FIOD ('zwarte' inkomsten vakantieverhuur) en WOB maar ik weet niet wat daarmee nou kan...

3. gebruik openbare ruimte:

objecten die overlast geven: terrassen, (mn brugvleugels: Pulitzer, Struisvogel werden genoemd),

fietsen/scooters (mn Nijenrode Wolvenstraat), stoepparkeren/stopverbod tussen12-6 en daaruit voortkomend bruggen vol met auto's.

Lony meldt dat binnenkort indoorparkeerplaats bij De Vijf Keizers opent, zou parkeeroverlast van Travelbird en Nijenrode moeten beeindigen. Er zouden de afgelopen tijd in de buurt 500 fietswrakken zijn verwijderd.

Dingeman noemt 'langbanken' als alternatief voor terrassen met tafels en stoelen.

Lony legt uit de Gemeentelijke Handhaving sinds kort is afgestapt van integrale handhaving (met velen een bepaalde buurt aanpakken) naar handhaving op plekken met overlast.

Wat kun je als bewoner doen aan overlast terrassen? In overleg gaan met uitbater, afloop vergunning aanvragen en dan bezwaar aantekenen

Lony meldt dat dit soort overlast bij haar gemeld kan worden (haar e-mailadres is.....), dan bespreekt zij dat met betr ondernemer.

Rondvraag:

Hendrik meldt dat er een subsidiepotje is voor experimenten van bewoners.

Hendrik vraagt ondernemersvereniging standpunt in te nemen en kenbaar te maken mbt tot bewegende MUPI's, ook al staan ze niet in onze buurt

Verder was er nog discussie in hoeverre gemeente zegt dat bepaalde zaken niet mogelijk zijn en daarmee bewoners afpoeiert. Voorb: handhavers zouden zelf bep overtredingen moeten constateren.

Volgens Judith is dat niet zo.