Beste buurtbewoner,

Samen met Ondernemersvereniging De 9 straatjes is Bewonersorganisatie Grachten 9+ bezig met een project over de stadslogistiek in De 9 straatjes-buurt. Het vervoer van goederen moet in 2025 in de Amsterdamse binnenstad uitstootvrij zijn. Bestel- en vrachtwagens die op fossiele brandstof rijden, zijn dan niet langer welkom. Dat betekent een overgang naar kleinere en schonere voertuigen en andere vormen van distributie.

Voor de logistiek van goederenvervoer en dienstverlening heeft dit ingrijpende gevolgen, zeker ook voor De 9 straatjes-buurt. De buurt kent naast een levendige woonfunctie een hoge concentratie van economische en culturele activiteiten op een relatief klein oppervlakte. Daarbij is het de verwachting dat het aantal vervoersbewegingen door technologische ontwikkelingen (o.a. toename van online bestellingen) sterk zal toenemen. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van de buurt waarin wij werken en wonen? Hoe kunnen we meer vervoer organiseren zonder dat het aantal vervoersbewegingen toeneemt? Welke creatieve oplossingen zijn hiervoor denkbaar?

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner van De 9 straatjes-buurt bij deze transitie betrokken bent en invloed kan uitoefenen. Daarom houden we interviews, houden we deze enquête en organiseren we bijeenkomsten. 

Via deze link komt u bij een korte enquête.

We stellen het enorm op prijs als u deze enquête vóór 18 november zou willen invullen (duurt circa 6 minuten).

Mocht u nog mensen in de omgeving kennen die deze enquête wellicht ook willen invullen, dan zou het fijn zijn als u deze mail wilt doorsturen.

Bij voorbaat heel veel dank!

Met vriendelijke groet,

Carla Hoffschulte – Bewonersgroep Grachten 9/Stadslogistiek in De 9 straatjes-buurt.
Mede namens:
Lony Scharenborg – Ondernemersvereniging de 9 straatjes
Sandra Bos – Hogeschool van Amsterdam