Michiel Couzy, Het Parool, 6-2-2019
In een uitspraak die woensdag is gepubliceerd, bevestigt de Raad van State dat ook bij incidentele vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb, sprake is van woningontrekking. Dit betekent dat het huis in Amsterdam commercieel wordt gebruikt en niet om in te wonen

De gemeente voerde per 1 januari een nieuwe maximale termijn in voor vakantieverhuur: Amsterdammers mogen hun huis nog maar dertig dagen per jaar verhuren in plaats van zestig. Het gemeentebestuur wilde deze maatregel al eerder nemen, maar twijfelde over de juridische haalbaarheid. Als iemand een woning zestig dagen per jaar verhuurt, is woningonttrekking duidelijk. Bij dertig dagen is dat onzeker.

13.500 euro 
In december 2017 deed de rechter een uitspraak in een zaak tegen een Amsterdammer die een beote had gekregen van 13.500 euro. Hij verbleef regelmatig in Amerika en verhuurde zijn woning aan meer dan vier personen en dat is tegen de Amsterdamse regels.

De gemeente verdedigde de boete met het argument dat sprake was van woningonttrekking en de rechter ging hierin mee. Aanleiding voor wethouder Laurens Ivens om de termijn terug te brengen naar dertig dagen.

Juridische twist 
Nog altijd betwisten juristen dat deze nieuwe termijn voor de rechter geen stand houdt. Ivens voelt zich nu gesterkt doordat de Raad van State de uitspraak uit december 2017 heeft bevestigd. "De woning werd door verhuur aan toeristen gebruikt voor een ander doel dan bewoning," zo valt te lezen.

De boete van 13.500 euro blijft staan.