Michiel Couzy, Het Parool, 29-5-2019

Een verbod op Airbnb in wijken

Het was een wens van de raad, die belandde in het coalitie-akkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA het verbod op vakantieverhuur in bepaalde wijken. De juridische haalbaarheid hiervan was lang onzeker.

Juristen van de gemeenten denken een oplossing te hebben gevonden. In de nieuwe regels is opgenomen dat Amsterdam een verbod kan invoeren om de leefbaarheid in bepaalde wijken te beschermen. Maar dan zal de gemeente objectief moeten aantonen dat de leefbaarheid daar onder druk staat door toerisme. Die vraag is meegenomen in bewonersonderzoek.

 De raad wil een verbod in de Haarlemmerbuurt, de Kinkerbuurt en op de Wallen. Maar die buurten moeten dan wel voldoen aan de eisen, alvorens wethouder Laurens Ivens zo’n verbod kan invoeren. Dat is de volgende stap.

Als blijkt dat in een bepaalde buurt de leefbaarheid onder druk staat, dan volgt een verbod. Ook al staat de buurt niet op de wensenlijst.

Voorrang voor jonge Amsterdammers

Amsterdam gaat gebruik maken van de mogelijkheid om zo’n 800 corporatiewoningen met voorrang te verlenen aan jongeren uit de stad. Tot dusverre maken jongeren uit, pak hem beet, Zaanstad net zo veel kans op een huis in Amsterdam als leeftijdgenoten die hier zijn geboren en getogen. Terwijl die jongeren uit Zaanstad ook nog eens voorrang hebben in hun woonplaats. “Dit kan ik niet uitleggen aan onze jongeren,” aldus Ivens.

Voor voorrang is nodig dat jongeren minstens zes van de afgelopen tien jaar onafgebroken in de stad hebben gewoond. De gemeente houdt een kwart van de woningen vast voor verloting, waaraan ook jongeren van buiten mee kunnen doen.

Voorrang voor verplegers en onderwijzers

De gemeente geeft een vervolg aan het experiment waarbij woningen met voorrang worden verleend aan docenten. De nieuwe regels leggen vast dat docenten, maar ook verplegers, voorrang krijgen bij sociale- en middeldure huurwoningen.

De stad heeft grote behoefte aan leraren en verplegers, die hier nauwelijks een woning kunnen krijgen, omdat ze vaak teveel verdienen voor een sociaal huurhuis, maar te weinig voor een dure huur- of koopwoning.

Om voorrang te krijgen, hebben docenten en verplegers een verklaring nodig van de werkgever plus een vaste aanstelling. Ze mogen niet al een huis hebben op minder dan twintig kilometer van het werk.

Ook gezinnen krijgen voorrang op middeldure woningen met drie kamers en meer. Huurders van sociale huurwoningen komen ook eerder aan bod, om de doorstroming te bevorderen.

Bed&breakfast krijgt het lastiger

Amsterdammers die een bed&breakfast hebben aan huis, moeten aan meer regels voldoen. Vanaf volgend jaar geldt een vergunningsplicht. Voor alle Amsterdamse wijken gaat een quotum gelden: in het centrum komt maximaal vier procent van de vrije huur- en koopwoningen in aanmerking voor een vergunning, in andere wijken kan dat minder zijn.

In delen van het centrum is dit quotum al overschreden. Hier worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt. Bestaande B&B-houders mogen nog twee jaar doorgaan en zullen daarna moeten loten als een vergunning vrijkomt.

Plafond aan verkamering

Het is een groeiend fenomeen in de stad:beleggers die huizen kopen en opdelen in kleinere kamers die ze vervolgens verhuren. Op deze manier boeken ze flinke huurinkomsten en liften ze ook mee met de stijgende huizenprijzen in de stad.

Inmiddels zijn zo’n 11.500 woningen op deze manier verkamerd en verhuurd, waarvan zo’n 80 procent illegaal, want zonder de vereiste vergunning. De gemeente geeft huiseigenaren een laatste kans om de boel te legaliseren en zet daarbij een limiet op het aantal vergunningen per woonblok en per wijk, om te voorkomen dat huizen, straten of buurten veranderen in jongerencomplexen.

Het quotum is vastgesteld op 5 procent per wijk of 25 procent per gebouw. Voor heel de stad betekent dit dat maximaal 13.405 vergunningen worden verstrekt.