Beste bewoners en ondernemers,

 

Plannen herinrichting

Met de nieuwe inrichting ontstaat meer ruimte voor voetgangers, fietsers, de tram en groen. Begin november worden de concept uitgangspunten van de Raadhuisstraat op de website geplaatst. Wij horen graag uw mening hierover.

Hieronder alvast een opsomming van de belangrijkste concept uitgangspunten voor de nieuwe inrichting:

  • Verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u, met een daarbij behorende inrichting zoals bijv. snelheid remmende maatregelen (drempels);
  • De trambaan wordt verhoogd vrijliggend, met uitzondering van het stuk bij de Arcade;
  • Een gecombineerde rijbaan voor fietser en auto, waarbij de rijbaan is opgesplitst in een duidelijke fietsstrook en rijweg;
  • Een breder trottoir met meer doorloopruimte;
  • Een betere oversteekbaarheid van de straat door het plaatsen van steunpunten of verkeerslichten;
  • Op de plek waar nu (tijdens venstertijden) auto’s langs de straat parkeren komt aan de zuidkant, ter hoogte van de Arcade en Westermarkt, een flexibele ‘servicestrook’ die op dezelfde hoogte ligt als het trottoir. Hier komen o.a. laad- en losplekken, fietsparkeerplekken en in de avond en ’s nachts kan hier geparkeerd worden. Om de opgeheven parkeerplaatsen te compenseren wordt gezocht naar parkeerruimte in een nabijgelegen parkeergarage;
  • Meer groen op de Westermarkt.

Wilt u meepraten over de uitwerking van het ontwerp?

We zoeken bewoners en ondernemers die mee willen doen in een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevraagd kritisch mee te denken over de inrichting van de servicestrook op de Raadhuisstraat. De digitale bijeenkomsten vinden plaats in november. Naar verwachting zijn dit twee sessies van ieder 1,5 uur

Kijk hier naar beelden van de voortgangsrapportage in beeld van De Oranje Loper
En via deze link schrijf je je in voor de Oranje Loper-nieuwsbrief